TINA KRAMBERGER

Detektivka Tina KrambergerSem hčerka in hkrati mama, odločna in hkrati popustljiva. V ljudeh iščem dobro, čeprav bi glede na poklic, kdo pomislil drugače. Rada imam organiziranost in aktivno delovanje na vseh področjih. Učim se potrpežljivosti in tujih jezikov. V nasprotju z dolgoletnimi izkušnjami se lahko pohvalim z vztrajnostjo in dostopnostjo.

Poklicno se ukvarjam z detektivsko dejavnostjo, kjer za stranke pridobivamo informacije o:

  • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči;
  • dolžnikih in njihovem premoženju;
  • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih;
  • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
  • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
  • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo;
  • vročamo in
  • individualno svetujemo in pripravimo postopke za izvršbo.

Za kavo sem dosegljiva v Mariboru in okolici :). Z otroki ali brez.

Detektivka Tina Kramberger s.p.
Glavni trg 17B
2000 Maribor
W: www.detektiv-ka.si
E: tina@detektiv-ka.si
M: 031 348 414
 

Tina Kramberger bo tudi ena izmed udeleženk dogodka 500 PODJETNIC v letu 2016.

Več o dogodku in možnosti vaše predstavitve na tej povezavi >>