Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

Slovenska gospodarska zveza

Slovenska gospodarska zveza si je od nekdaj prizadevala, da postane odločilen dejavnik v alpsko-jadranskem prostru in je s tem namenom prispevala bistven delež k rasti dobrih odnosov med narodi te regije. Izkušnje, ki jih je SGZ pridobila pri razvijanju in izvajanju čezmejnih evropskih projektov, so v zadnjih letih utrle pot za skupno Evropo. Podpiramo svoje člane, ki prihajajo poleg Koroške in Slovenije in si prizadevajo za skupno, dolgotrajno in učinkovito delovanje v našem gospodarskem prostoru. Naši sodelavci, člani upravnega in nadzornega odbora in zastopniki imajo zelo dobre stike z gospodarskimi dejavniki v Sloveniji in drugod v jugovzhodni Evropi, kar so spoznala tudi avstrijska podjetja, ki se v vedno večjem številu obračajo na nas.

 

Gospodarske aktivnosti Slovenije na avstrijskem trgu pa pokriva Slovenska gospodarska zveza v svoji funkciji kot uradni Slovenski poslovni klub, kar je veliko priznanje za nas. Slovenska gospodarska zveza je utemeljila svoj obstoj z jezikovno kompetenco, poznavanjem Balkana in razvijanjem in izvajanjem mnogih čezmejnih evropskih projektov. Ta funkcija povezovanja je okrepila naš ugled. Naš osnovni namen je sicer gospodarsko zastopništvo koroških Slovencev, a smo že zdavnaj prekoračili te ozke meje in delujemo čezmejno v alplsko-jadranskem prostoru. Smo tudi link, povezava do drugih gospodarskih institucij. Nudimo globalno poslovno mrežo za navezavo stikov, s tem pa edinstveno priložnost za naše člane.

 

V središču alpsko-jadranskega prostora, ki je že od nekdaj stičišče treh kultur, treh narodov in treh jezikov v srcu Evrope je Slovenska gospodarska zveza s sedežem v Celovcu in opravlja svojo nalogo pionirja in mostu pri navezovanju čezmejnih stikov in poslov, pri povezovanju podjetij iz različnih držav v regiji Alpe-Jadran. Svoje posebno mesto in sloves odličnega partnerja si je Slovenska gospodarska zveza v Celovcu pridobila zaradi odličnega obvladovanja jezikov, poznavanja zgodovinskih in ekonomskih posebnosti in ozadij regije ter izvrstnih povezav z vladnimi, nevladnimi in gospodarskimi organizacijami in čezmejnimi mrežami v tem prostoru.

 

Slovenska gospodarska zveza ima tudi mladinsko sekcijo SGZmladina, ki želi mladim pomagati pri izobraževanju in vključevanju v poklicno življenje in pospeševanju podjetništva med mladimi v avstrijskem in čezmejnem gospodarskem prostoru. SGZmladina si prizadeva za izboljšanje primernih študentskih kooperacij, navezovanja čezmejnih stikov in razvijanje mreženja.

 

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu nudi svojim članom kakovostno večjezično podporo, svetuje avstrijskim podjetjm pri njihovem nastopu na tržišču, deluje kot Slovenski poslovni klub v Avstriji ter svetovalec in izvajalec čezmejnih evropskih projektov.

 

Kaj vam nudimo:

 • Zastopanje interesov slovenskega zamejskega gospodarstva
 • Nudenje pomoči pri ustanavljanju podjetij v alpsko-jadranskem prostoru in pospeševanje mladih podjetnikov
 • Posredovanje čezmejnih poslovnih stikov
 • Svetovanje pri čezmejnih gospodarskih dejavnosti med Avstrijo in Slovenijo
 • Poslovne storitve in svetovanje za podjetnike
 • Povezovanje podjetij
 • Organizacijo prireditev, gospodarskih delegacij, sejemskih udeležb
 • Razvijanje in izvajanje evropskih projektov
 • Seminarje, tečaje, izobraževalne in informacijske prireditve ,ekskurzije
 • Izdajanje publikacij
 • Prevajanje in tolmačenje