POVEZOVANJA

Zavod Meta

ZAVOD META

Kontakt: Marta Turk
TEL: +386 (0) 15443 678
MAIL: marta.turk@guest.arnes.si

Zavod META spodbuja razvoj ženskega in družinskega podjetništva v Sloveniji. Je prvi tovrstni zavod pri nas. Združuje nacionalne in mednarodne ženske v poslovne mreže, ki pomagajo ženskam za zagon in razvoj svojega poslovanja.

GZS

GZS Zbornica osrednjeslovenske regije

WEB: www.ozljubljana.si

GZS Zbornica osrednjeslovenske regije v okviru Mreže za inovativnost želi spodbujati kreativnost in inovativnost v podjetjih in pri posameznikih, ter prispevati k promociji kulture inovativnega in kreativnega razmišljanja v okolju. Podpira in pospešuje tudi družinsko podjetništvo in prispeva pri različnih oblikah pomoči in razvoja ženskega podjetništva.

Štajerska gospodarska zbornica

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic pri Štajerski gospodarski zbornici Maribor

Marjana Bravc, predsednica
Mag. Vida Perko, podpredsednica
Mag. Mirjana Ivanuša Bezjak, podpredsednica
TEL: +386 (0) 220 87 25
MAIL: info@stajerskagz.si
WEB: www.szg.si

Namen regijskega sveta poslovnih žensk in podjetnic je povezovanje zainteresiranih posameznic (poslovnih žensk in podjetnic), izmenjava poslovnih izkušenj ter spodbujanje pri strokovnem razvoju in upravljanju na področju, kjer delujejo.

EU Network of Mentors for Women Entrepreneurs (Slovenska mreža mentorjev ženskega podjetništva)

EU Network of Mentors for Women Entrepreneurs (Slovenska mreža mentorjev ženskega podjetništva)

Mag. Vida Perko, projektni vodja in nacionalni koordinator
TEL: +386 (0) 23 52 346
MAIL: vida.perko@eim-mb.si
WEB: www.eim-mb.si

Projekt je del evropske mreže mentorjev ženskega podjetništva (EU Network of Mentors for Women Entrepreneurs), ki ga razen v Sloveniji izvajajo še v 16 državah širom Evrope. Namenjen je podpori in pospeševanju ženskega podjetništva s pomočjo izkušenih mentorjev – podjetnikov in podjetnic.

BCCS

Britanska gospodarska zbornica v Sloveniji (BCCS)

Tina Križan
TEL: 01 320 02 40
MAIL: tina.krizan@bccs.si
WEB: www.bccs.si

Britanska gospodarska zbornica v Sloveniji (BCCS) je nevladna, bilateralna britansko-slovenska zbornica, ustanovljena z namenom pospeševanja gospodarskih odnosov med državama, pri tem pa vključuje tudi člane iz drugih držav. Vaše podjetje, organizacija ali vi kot posameznik lahko prispevate in sodelujete v zbornici na različne načine,  kot npr. pokroviteljski član, član, sponzor, ponudnik storitev, svetovalec ali prostovoljec. Ugodnosti, ki si jih s tem zagotovite, so javno priznanje vaše podpore ali sponzorstva na spletni strani BCCS ter v drugih publikacijah in na prireditvah zbornice, vabila na izbrane sestanke / prireditve z najuspešnejšimi britanskimi ter slovenskimi poslovneži in vladnimi predstavniki.

ŠD metulj logo

Športno društvo Metulj

WEB: www.sd-metulj.si
MAIL: info@sd-metulj.si
GSM: 040/785-934

Lokacija delovanja društva: Ljubljana in bližnja okolica

Športno društvo Metulj je prostovoljno združenje članov in članic, ki je bilo ustanovljeno z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa vseh članov društva, tako v Novem mestu kot v Ljubljani. Društvo združuje posameznike, ki imajo radi šport, pilates, aerobne vadbe, aktivno življenje, druženje in zdrav način življenja.

Več o ŠD Metulj in Dunji si lahko preberete na povezavi: ŠD Metulj.

fam

Društvo poslovnih žensk FAM

Andreja Ilgo – predsednica društva
Silvia Lippai – vodja in zastopnica društva

WEB: www.drustvo-fam.si
MAIL: info@drustvo-fam.si
GSM: 041 731 877

Društvo poslovnih žensk Slovenije – FAM deluje že 17 let in združuje najuspešnejše managerke in poslovne ženske iz vse Slovenije, ne glede na status firme oziroma institucije, v katerih delujejo.
Namen društva je, da povezuje članice, jih spodbuja v njihovi poklicni uspešnosti in upravljanju na področju, kjer delujejo, zlasti pa v managementu, vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v okviru društva ter priteguje članice k sodelovanju v raznih koristnih dobrodelnih ali podobnih dejavnostih, pomembnih za celotno slovensko družbo.
Predvsem si društvo prizadeva povezati uspešne posameznice, ki delujejo na različnih področjih v močno skupnost, ki bo s svojim potencialom in ambicijami imela vpliv na nadaljnji razvoj družbe. V društvu so članice različnih znanj, mnenj in opredelitev, ki ne iščejo vedno le skupnih stališč, ampak s svojo širokostjo vplivajo na odpiranje novih tem kot podlago naši poslovni bodočnosti.

Panta Rei

Akademija Panta Rei

Kontakt: Brigita Tomas
TEL: 01/511 31 71
Mail: brigita.tomas@panta-rei.si
WEB: www.panta-rei.si

Smo vodilni pri praktičnih izobraževanjih s področja vodenja, marketinga, prodaje, upravljanja s človeškimi viri, upravljanja s časom, komunikacije … Vsi programi so izrazito usmerjeni v implementacijo v prakso in prinašajo konkretne rezultate. V 12 letih delovanja smo sodelovali z najzahtevnejšimi strankami, kot so Krka, Microsoft, Kolektor … in s preko 300 malimi in srednje velikimi podjetji. Pomagamo vam dosegati cilje, izkoristiti lasten potencial in doseči še večje uspehe.

Znanje

Izobraževalni zavod Znanje

mag. Martina Šetina Čož
tel: 041/604-175
mail: znanje@siol.net
web: www.izobrazevanje-znanje.si

Izobraževalni zavod Znanje zagovarja stališče, da so dobri medosebni odnosi ter zdravje in zadovoljstvo zaposlenih osnova za uspeh podjetja. Posel smo ljudje, na njegov uspeh v veliki meri vplivajo psihološki in socialni faktorji. Izvajamo izobraževanja s področja upravljanja s človeškimi viri, predvsem komunikacije, stresa, izgorelosti, upravljanja s časom, zdravega življenjskega sloga. Razveseljuje nas dejstvo, da se uspešni vodilni managerji zavedajo, da je investicija v zaposlene dobra dolgoročna naložba.

Sekcija managerk pri Združenju Manager

Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager
Mojca Podržaj, sekretarka sekcije
tel: 01 5898 586 ali 041 940 935
mail: mojca.podrzaj@zdruzenje-manager.si
web: http://www.zdruzenje-manager.si/

Sekcijo managerk pri Združenju Manager združuje okoli 320 managerk. Članice sekcije si prizadevajo za spodbujanje vodilnih žensk, da čim uspešnejše uveljavljajo svoje sposobnosti in hkrati v svojem okolju ustvarjajo najboljše pogoje za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. S tem želi sekcija uveljaviti pomen ženskega managementa in njegovega prispevka h gospodarskemu in socialnemu razvoju Slovenije.

Video center d.o.o.

Video center d.o.o., Center za razvoj kadrov

TEL: 01 500 41 44
Mail: petra.vidic@videocenter.si
WEB: www.videocenter.si

Živimo v času, ki ga žal v veliki meri zaznamujejo problemi, negotovost in stres. Ali sploh obstaja kakšna rešitev za probleme, ki mnogim ljudem grenijo življenje? REŠITEV OBSTAJA! Rešitev za večino problemov je ZNANJE, nove ideje, drugačno razmišljanje in drugačen pristop. Znanje in ideje lahko izboljšajo vsako področje našegaaživljenja.

Smo vodilno podjetje v prodaji izobraževalnih video in avdio programov, ki pokrivajo najrazličnejša področja poslovnega izobraževanja in osebnega razvoja. Velik poudarek dajemo samoizobraževanju, tako na poslovnem, kot tudi na osebnem področju. Izvajamo različne delavnice (od večdnevnih do 2 urnih) ter izobraževalna projekta Tehnike reševanja problemov in Od idej k dejanjem. Naš cilj je pomagati vam, da dosežete svojega.

Poslovni klub actinia

Poslovni klub ACTINIA

Nuša Höllige – predsednica društva
E-mail: nusa.hollige@actinia.si
Tel: 030 333 400
Maja Trček –  zastopnica društva
E-mail: maja.trcek@actinia.si
Tel: 030 333 416
Mail: pka@actinia.si

 

Klub je bil ustanovljen 2009, v letih 2010 in 2011 smo se družili na številnih dogodkih v okviru poslovnih dejavnosti in širše zastavljenih prireditev na posebej prirejene podjetniške teme, ki nas vse zanimajo (MARKETING NA POSEBEN NAČIN, OBVLADLJIVE FINANCE, PREMAGOVANJE STRESA, INTERNETNI MARKETING, KAKO OBVLADATI RAST PODJETJA, SKRB ZA ZDRAVJE IN DELOVNO KONDICIJO, KUHARSKE MOJSTROVINE, …). V lanskem letu je dejavnost zaradi objektivnih razlogov malce zamrla, vsekakor pa obujamo dejavnost in vse aktivnosti v letu 2013. Povabljeni  člani so poslovni partnerji skupine actinia (kupci, dobavitelji, drugi partnerji-banke, zavarovalnice…) in njihove mreže, družimo se ljudje različnih dejavnosti in kompatibilnih oz. podobnih nazorov, ki prenašamo in delimo izkušnje.