Povezovanja

 

1. Povezovanja preko slovenskih meja:

 

Women in Adria

Women in Adria

Women in Adria je brand za ambiciozne ženske: podjetnice, korporativne ženske, ženske, ki želijo doseči uspešno kariero, na kateremkoli področju. Želimo jih inspirirati, informirati in povezati s pomočjo naših storitev:

 • Spletna revija – vsakodnevno nudimo nove informacije, katere vam bodo pomagale pri ustanavljanju in vodenju podjetja, kariere in vsakdanjem življenju. Smo edini medij na Hrvaškem, katerih struktura bralk je 100% visoko izobraženih žensk.
 • Tedenski newsletter – tedenski povzetek informacij, posebne ponudbe in popusti pri naših partnerjih.
 • Networking breakfast – najboljši način za začetek dneva! Inspirativna in poučna predavanja z mreženjem, po katerem vam ostane še dovolj časa za vse dnevne obveznosti.
 • Women in Adria akademija – delavnice v živo, e-učenje, program mentorstvo, Lunch & learn eventi.

krug

Hrvaško združenje poslovnih žensk “KRUG”

Hrvaško združenje poslovnih žensk »KRUG« je bilo ustanovljeno pred 18. leti z namenom spodbujanja in razvijanja sposobnosti ter dosežkov žensk v poslovnem svetu ter, da zaščiti integriteto in osebnost posamezne poslovne ženske. Ustvarja medsebojno komunikacijo poslovnih žensk ter komunikacijo s poslovnimi ženskami v svetu.
Njihove aktivnosti delujejo v obliki seminarjev, okroglih miz, konferenc ter podobnih oblik formalnega dela, z izdelavo znanstvenih analiz in še več.

Združenje »KRUG« ima trenutno 220 članic, od katerih jih je približno 70% podjetnic, ki imajo v lasti družbe ali podjetja, in približno 30% managerk in direktoric  v podjetjih, kjer niso lastnice, nato v politiki, novinarstvu, svetovalke v podjetjih v državni lasti in še več.

Društvo deluje prek 12. podružnic po vsej Hrvaški.

Slovenska gospodarska zveza

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

W: www.sgz.at
E: office@sgz.at
T: +43 (0)463 508 802

Slovenska gospodarska zveza si je od nekdaj prizadevala, da postane odločilen dejavnik v alpsko-jadranskem prostoru in je s tem namenom prispevala bistven delež k rasti dobrih odnosov med narodi te regije. Izkušnje, ki jih je SGZ pridobila pri razvijanju in izvajanju čezmejnih evropskih projektov, so v zadnjih letih utrle pot za skupno Evropo. Podpiramo svoje člane, ki prihajajo poleg Koroške in Slovenije in si prizadevajo za skupno, dolgotrajno in učinkovito delovanje v našem gospodarskem prostoru. Naši sodelavci, člani upravnega in nadzornega odbora in zastopniki imajo zelo dobre stike z gospodarskimi dejavniki v Sloveniji in drugod v jugovzhodni Evropi, kar so spoznala tudi avstrijska podjetja, ki se v vedno večjem številu obračajo na nas.

Več o Slovenski gospodarski zvezi … >>

 

2. Povezovanja s slovenskimi društvi, združenji, zavodi …

 

meta-logoOK

Zavod Metina lista

Bračičeva ul. 2, 1330 Kočevje
Direktorica: mag. Nataša Briški, urednica medijske mreže Metina lista (metinalista.si), Meta Dekleta (metadekleta.metinalista.si) in Meta Znanost (znanost.metinalista.si).

W: metinalista.si, metadekleta.metinalista.si, znanost.metinalista.si
E: info@metinalista.si, natasa.briski@gmail.com
Twitter: @metinalista , @DC43
Facebook: Metina lista
LinkedIn: Metina lista
YouTube: Metina lista
SoundCloud: Metina lista

Metina lista je medijska mreža (Metina lista, Meta dekleta, Meta Znanost), na kateri pišejo in govorijo tisti, ki imajo kaj povedati. Je spletni prostor, namenjen izpostavljanju ljudi, idej in projektov, ki predstavljajo motor sprememb v našem času in okolju.

Meta Dekleta so na svetu zato, da spodbujajo aktivno državljanstvo in raznovrstnost, prepoznavajo in vključujejo različne talente, promovirajo izjemne posameznice in zainteresirane opremljajo s komunikacijskimi znanji. Ambicija projekta, ki smo ga s partnerji na noge postavili junija 2014, je vliti zaupanje, pogum in znanja v dekleta, ki bi rada aktivneje delovala v politiki.

Objavljamo zgodbe in nasvete drznih posameznic, iskrivih in razgledanih strokovnjakinj, kolumnistk in komentatork, saj nas zanimajo njihove izkušnje, kako se lotevajo življenja in kakšne odgovore ponujajo na izzive 21. stoletja. Želimo soustvarjati svet politike, v kateri ne bo zgolj 50 odtenkov sive, ampak več odtenkov žive in živahne barve. Povezujemo se z organizacijami, nudimo uredniško pomoč in medijska znanja, izvajamo pa tudi delavnice o učinkovitem komuniciranjem z mediji ter snovanju novodobnih zagovorniških kampanj.

Odlilčnost managerk 2015

Mednarodna konferenca ODLIČNOST MANAGERK 2015

Matej Delakorda, vodja projektov, Planet GV
Mojca Podržaj, strokovna sodelavka, Združenje Manager

W: www.odlicnost-managerk.si
E: matej.delakorda@planetgv.si
M: 01 30 94 444 ali 041 945 148

Konferenca Odličnost managerk je vsakoletno srečanje managerk, voditeljic in podjetnic – vseh tistih žensk, ki sprejemajo pomembne odločitve, vodijo ljudi in raziskujejo nove oblike povezovanja in voditeljstva na svojem področju delovanja.

Gre za dogodek, ki poleg managerk, združuje domače in mednarodne strokovnjakinje, predstavnice političnega življenja, vodstvene in vodilne delavke, podjetnice, umetnice in vse posameznice, ki želijo vnašati pozitivne spremembe v svoje okolje.

Konferenco vsako leto obišče uspešna in svetovno znana ženska, prav tako vedno prisluhnemo resničnim in navdihujočim kariernim zgodbam ter spoznavamo trende s področja novih paradigem vodenja. Vabljene!

Vinkom

Vinkom, poslovno komuniciranje in coaching

Mlakarjeva ulica 74, 1236 Trzin

Florence Maria Bratuž
W: www.vinkom.si
E: florence@vinkom.si
G: 051 646 468

Poslovni klub VinKom je nastal iz potrebe po druženju enako mislečih podjetnikov, poslovnežev in posameznikov, ki si želijo ustvariti poslovno okolje, ki temelji na poštenih vrednotah in na grajenju zaupanja vrednih odnosov.  Povezujemo podjetja, ki imajo enako vizijo in imajo podoben izziv.

Slogan poslovnega kluba je: »Če gre tebi dobro, gre meni tudi!«. Verjamemo v to, da vse dokler se bojimo konkurence pomeni, da še nismo našli vseh svojih potencialov. Pri nas prepoznamo potencial in ga povežemo z okoljem, kjer se lahko najbolje izrazi.

ooz celje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Sekcija podjetnic in obrtnic

Alenka Vodončnik, predsednica sekcije
Katarina Hohnjec, podpredsednica sekcije
Mag. Tatjana Štinek, strokovna podpora sekcije

W: www.ooz-celje.si
E: alenka@agencija-ave.si
M: 041 415 447

Pravkar smo praznovale prvi rojstni dan Sekcije podjetnic in obrtnic, ki deluje pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje; zbornice, ki skrbi za svoje članstvo in sodeluje z vsemi nosilci razvoja, s celotno izobraževalno vertikalo, z Mestno občino Celje, občinami Vojnik, Štore in Dobrna ter izvaja veliko razvojno naravnanih projektov.

Vsaka izmed nas že uspešno deluje v določeni dejavnosti, zato je naš osnovni cilj, da smo in bomo uspešne tudi v prihodnje. Glede na to, da smo združene močnejše kot vsaka posamezna podjetnica in obrtnica, menimo, da bomo s sodelovanjem v sekciji, kjer je poudarek na ženskah še bolj fleksibilne, konkurenčne, prepoznavne in kompetentne sogovornice, ki se bomo s svojim delovanjem trudile prispevati k izboljšanju poslovnega okolja.

Povezale smo se z namenom izmenjave izkušenj, spodbujanja strokovnega razvoja in sodelovanja na poslovnem področju in ker verjamemo v vse, kar pomeni pozitiven doprinos celotni družbi.

Preberite si več o Sekciji podjetnic in obrtnic na tej povezavi>>

bic

Business Intelligence Center

Izvršna direktorica: Daniela Bervar Kotolenko
Svetovalni odbor: Saša Zor (Sava hotels & Resorts), Igor Koščak (Interim Adria), Primož Hvala (H&S Consulting)
Predsednica ženske sekcije Women Professionals: Tamara Štader (Taman d.o.o.)

W: www.bi-center.eu/si/
E: daniela.bervar@cotrugli.eu
G: +386 41 252 614

Business Intelligence Center je poslovni center, ki združuje poslovni klub Business Intelligence Club in izobraževalno sekcijo Business Intelligence Congress. IDEJA Business Intelligence Center po eni strani deluje kot poslovni klub z izpostavami po ključnih slovenskih regijah (ustanovitev sekcij v Ljubljani in Mariboru v letu 2014, širitev načrtovana v 2015) in znotraj različnih sekcij – Business Professionals, Women professionals, International section (2014), po drugi strani pa kot iskalec sinergij in povezovanja znotraj gospodarstva (headhunterji, investitorji, poslovnimi srenjami) in drugih interesnih sfer, s poudarkom na izobraževanju in mreženju. Do sogovornikov, to so zaposleni znotraj slovenskega gospodarstva in drugih sfer, pristopa z namenom vključitve v mednarodni poslovni klub, hkrati pa že obstoječe člane povezuje s pravimi kontakti znotraj kluba, potrebnimi za uresničitev določene poslovne ideje oz. priložnosti.

Članom Business Intelligence Cluba se v zameno za letno članarino omogočajo redni stiki in srečanja s poudarkom na izobraževanju, mreženju in iskanju priložnosti za izkoriščanje medsebojnega sodelovanja. VIZIJA Postati prepoznaven, najhitreje rastoč in cenjen poslovni center tako v Sloveniji, kakor tujini, s poudarkom na poslovnem klubu in izobraževanju.

ooz lasko

Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško

Direktorica OOZ Laško: Andreja Rojc

W: www.ooz-lasko.si
E: andreja.rojc@ozs.si
T: 03-733-84-90
F: OOZ Laško

OOZ Laško že 35 let združuje obrtnice in obrtnike iz občine Laško in Radeč. V svojih vrstah ima 37 obrtnic – podjetnic. Ker pa vemo, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, lahko rečemo, da je takšnih tihih podjetnic okoli 150.

Smo podporna inštitucija našim članom, zato pri nas lahko dobijo pomoč v obliki svetovanja in izobraževanja na skoraj vseh področjih. Najbolj aktualna so svetovanja s področja davčne zakonodaje in delovnopravnih področjih. Poskrbimo za zastopanje njihovih interesov na skoraj vseh področjih, ki se jih tičejo, organiziramo pa tudi razna družabna srečanja. Zadnje leto intenzivno oglašujemo kartico Mozaik podjetnih. To je dejansko skupnost slovenskih obrtnikov-obrtnic in podjetnic-podjetnikov, ki lahko s pomočjo našega sistema pridobivajo številne ugodnosti in popuste ob nakupih različnih poslovnih storitev in materialov, surovin in vsega ostalega.

Na našem sedežu nudimo podjetnicam in podjetnikom virtualno pisarno, v kateri lahko z zelo nizkimi stroški upravljajo ali zaženejo svoje podjetje.

Sekcija managerk pri Združenju Manager

Melanie Seier Larsen, Boston Consulting Group – predsednica sekcije
Mojca Podržaj, sekretarka sekcije

W: www.zdruzenje-manager.si
E: mojca.podrzaj@zdruzenje-manager.si
M: 01 5898 586 ali 041 940 935

Sekcijo managerk pri Združenju Manager združuje okoli 320 managerk. Članice sekcije si prizadevajo za spodbujanje vodilnih žensk, da čim uspešnejše uveljavljajo svoje sposobnosti in hkrati v svojem okolju ustvarjajo najboljše pogoje za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. S tem želi sekcija uveljaviti pomen ženskega managementa in njegovega prispevka h gospodarskemu in socialnemu razvoju Slovenije.

Zavod Meta

ZAVOD META

Marta Turk

E: marta.turk@guest.arnes.si
T: 01 5443 678

Zavod META spodbuja razvoj ženskega in družinskega podjetništva v Sloveniji. Je prvi tovrstni zavod pri nas. Združuje nacionalne in mednarodne ženske v poslovne mreže, ki pomagajo ženskam za zagon in razvoj svojega poslovanja.

GZS

GZS Zbornica osrednjeslovenske regije

W: www.ozljubljana.si

GZS Zbornica osrednjeslovenske regije v okviru Mreže za inovativnost želi spodbujati kreativnost in inovativnost v podjetjih in pri posameznikih, ter prispevati k promociji kulture inovativnega in kreativnega razmišljanja v okolju. Podpira in pospešuje tudi družinsko podjetništvo in prispeva pri različnih oblikah pomoči in razvoja ženskega podjetništva.

perle

stajerska gospodarska zbornica

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic pri Štajerski gospodarski zbornici Maribor
“PERLE”

Marjana Bravc, predsednica
Mag. Vida Perko, podpredsednica
Mag. Mirjana Ivanuša Bezjak, podpredsednica

W: www.szg.si
E: info@stajerskagz.si
T: 02 208 725, Lidija Majcen

Smo regijski svet, ki deluje pod okriljem Štajerske gospodarske zbornice. Ustanovljene smo bile na pobudo članic ŠGZ junija 2012. Naše ime »Perle« pove, da vsaka v sebi nosi odkrit ali še neodkrit biser. Vse od junija 2012 se redno mesečno srečujemo, na seznamu nas je danes že več kot 120.

 • Želimo se povezovati in medsebojno spodbujati.
 • Želimo vplivati na okolje v katerem živimo in delamo.
 • Želimo, da se bolj sliši in upošteva ženski podjetniški in poslovni potencial.

Zakaj? Ker nam ni vseeno!

Znamo, zmoremo in hočemo. Verjamemo v pozitivne zgodbe in dejanja.

ŠD metulj logo

Športno društvo Metulj

W: www.sd-metulj.si
E: info@sd-metulj.si
M: 040 785 934

Lokacija delovanja društva: Ljubljana in bližnja okolica

… društvo, ki je nastalo zaradi potrebe po kakovostni, varni a hkrati prijazni vadbi .

… društvo, ki je plod večletnega raziskovanja svojega telesa in pomanjkljivosti sodobnega načina življenja.

… je prostor, kjer ljudje niso samo številke, ampak je vsak član zgodba zase.

… sem oseba, ki verjame, da se dobro z dobrim vrača. Moj moto: » POSITIVE ENERGY. POSITIVE RESULTS.« :)

Več o mojem delu, mnenja strank, lokacije vadb najdete na povezavi: www.sd-metulj.si

Alumni

Alumni Ekonomske fakultete

W: www.ef.uni-lj.si/alumni
E: alumni@ef.uni-lj.si
T: 01 5892 492

Diplomantke Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se nahajate v vsakem mestu, v skoraj vsaki organizaciji, v Sloveniji in po svetu. Verjamemo, da je tudi med podjetnicami zelo veliko takšnih, ki ste obiskovale Ekonomsko fakulteto in ste na to ponosne.

Pridružite se Alumni Ekonomske fakultete (Alumni EF) in s kolegicami ekonomistkami spletajte tako prijateljske, kot tudi poslovne vezi. V Alumni EF je včlanjenih že preko 8.000 članov, ki se družijo na različnih dogodkih, delavnicah, predavanjih, sproščenih druženjih, izletih, koncertih in še in še …

Da se res najde za vsakega nekaj, se družimo znotraj sekcij in klubov, kot so Alumni GURMAN, GOLF, POSLOVNA INFORMATIKA, MARKETHINK, MANAGERS’ LOUNGE, KOLESARJI.

Podjetnica, pridruži se Alumni Ekonomske fakultete tudi ti – prijavnico najdeš v vrečki konference ali na spletni strani www.ef.uni-lj.si/alumni.

ZA SRCE logo z napisom_jpg

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

Predsednik društva: prim. Matija Cevc, dr.med.
Kontakt: mag. Nataša Jan, univ.dipl.biol. – strokovna sodelavka in vodja projektov Društva Za srce
W: www.zasrce.si in www.zenskosrce.si
E: drustvo-zasrce@siol.net
T: 01/234 75 51

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je nevladna humanitarna organizacija civilne družbe, ki je bila ustanovljena leta 1991. Osnovni namen ustanovitve in delovanja društva je osveščanje članic in članov društva ter vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije o nevarnostih, ki jih za zdravje in življenje predstavljajo bolezni srca in ožilja.

Danes ima društvo okoli 8.000 članov. Izdaja revijo Za srce (sedem številk letno, ena je dvojna), izdaja brošure, zgibanke, letake z zdravstveno informativno vsebino. Člani društva prejemajo revijo Za srce brezplačno na dom in so s tem redno obveščeni o aktivnostih društva po vsej Sloveniji tako, da se lahko med drugim udeležujejo predvsem tistih, ki spodbujajo zdrav življenjski slog in jim nudijo možnost, da ga vključijo v vsakdanje življenje.

Društvo si prizadeva, da bi k zanimanju za zdrav življenjski slog pritegnilo čim večje število otrok in mladostnikov, mladih družin, šol. Društvo deluje tudi na raziskovalnem področju in se vključuje tudi v mednarodne raziskovalne projekte (ENERGY, EuroHeart, EuroHeart II, CHOB).

Več o društvu na spletnih staneh: www.zasrce.si in www.zenskosrce.si

pd-logo

Društvo Pesem duše

W: www.pesem-duse.com
E: pesem.duse@gmail.com
M: 070 788 788

Posameznikom in širši javnosti nudimo koristne informacije za kreativno osebno rast in razvoj; ozaveščamo, pomagamo in svetujemo na poti do polnega in kakovostnega življenja. Izvajamo različne skupinske ter individualne aktivnosti:

 • Ustvarjalna akademija Pesem duše,
 • Delavnice karmične diagnostike,
 • Tečaji klasičnega šamanizma,
 • Reiki tečaji,
 • Meditacije s šamanskim bobnom, individualne zvočne seanse s šamanskim bobnom,
 • Kreativni seminarji Ustvarjanje z energijo in svetlobo,
 • Osebno svetovanje s karmično diagnostiko,
 • Regresija ali vpogled v preteklost, progresija ali vpogled v prihodnost,
 • Izdelava energijskih slik in mandal,
 • The Reconnection® (Ponovna povezava),
 • TV oddaja Preprosto naravno, forum Pesem duše …

Področja, ki jih pokrivamo, so različne tradicionalne in nove metode za osebno rast in razvoj: Karmična diagnostika, Šamanizem, ThetaHealing®, Reiki, Integralna biorgonomija, PEAT, Energijska umetnost …

3. Povezovanja s slovenskimi podjetji in ostala povezovanja:

 

ŽUPica – Ženska Ustvarjalnica in Povezovalnica

 

ŽUPica – Ženska Ustvarjalnica in Povezovalnica

Za dame in dekleta, ki verjamejo v moč znanja, idej, sodelovanja, pomoči, podpore in seveda tudi tiste, ki včasih v vse to malček podvomijo, a le za kratek čas.

ŽUPica ustvarja skupnost, kjer so na enem mestu združena dekleta/dame, ki opravljajo različne dejavnosti in imajo znanja na različnih področjih. Stremimo k temu, da damam ponudimo in nudimo podporo na različnih področjih dela.

Kratica ŽUPica v sebi skriva močan pomen:

Ž kot ŽENSKA – namenjena je ženskam in vsemu, kar je povezano z nami: hrabrost, vztrajnost, estetika, nežnost, solidarnost, pripadnost, morala, vizija, kreativnost, iznajdljivost, spoštovanje, moč vizije in empatije, čustva, ustvarjalnost in intuicija.

U kot USTVARJALNICA novih idej, projektov, skupin, izdelkov, znanja, zamisli, priložnosti, povezovanja, predstavitev, poznanstev, dogodkov.

P kot POVEZOVALNICA:

 • tistih, ki nekaj znajo in to znanje lahko delijo naprej s tistimi, ki si tega znanja želijo ali ga potrebujejo (da lahko rastejo in se razvijajo),

ica pa je le končnica, bolj mehka in igriva.

Spremljate nas lahko na spletni strani www.parea.si in facebooku: https://www.facebook.com/ZuPicaZenskaUstvarjalnicaInPovezovalnica?ref=hl.

harmony program

 

Harmony program – poletni oddih za duha in telo

Promotorka za Slovenijo: Urška Leban: 040 381 160

W: harmony.hr/sl/
E: harmony.slovenija@gmail.com
FB: www.facebook.com/Harmony.hr

Si želite doživeti drugačne počitnice? Počitnice raziskovanja, učenja, sproščanja, veselega druženja in uživanja v neokrnjeni naravi? Če si tega želite, potem imamo za vas idealno in ugodno rešitev!

Harmony program  že 20 let združuje ljudi iz Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije, Poljske in drugih evropskih držav ter ostalega sveta. Je celovit pristop dela na sebi. Odvija se v Harmony centru, ki se nahaja v oljčnem gozdičku kampa Torkul na otoku Pašman (Hrvaška). Lociran je samo 80 m od morja! Gostje lahko rezervirajo tedenske programe vse od 19.6. do 4.9.

Program zajema: več kot 50 tedenskih seminarjev, jutranje vaje (joga, energijske vaje ..), večerne plese, polni penzion z vegetarijansko hrano ter očiščevalne čaje.

Poleg rednega programa so gostom v centru na razpolago tudi dodatne vsebine: individualni tretmaji (razne vrste masaž, energijska čiščenja, šamanski rituali …), delavnice bobnanja, delavnice presne hrane, delavnice izdelovanja nakita, razna predavanja o zdravem načinu življenja, gong kopel, meditacije in še bi se dalo naštevati.

Delavnice in seminarji se odvijajo v prostorih kampa (notranje in zunanje dvorane) ter na bližnjem otočku. Gostje lahko zbirajo med nastanitvijo v šotorih (v kampu) ali nastanitvijo v sobah v okoliških hišah. Doživetje se začne že v Sloveniji, saj gostom omogočamo tudi organiziran avtobusni prevoz direktno do Centra Harmony!

Pa še namig: Program Harmony je nekaj, kar te za vedno spremeni in pusti v srcu globok pečat. Srčni udeleženci Harmony programa pa postanejo življenjski prijatelji :)

logo-svetloba-si

 

Svetloba.si, tvoj vodnik za osebno rast in zdravo življenje

W: www.svetloba.si
FB: Svetloba.si

Portal Svetloba.si je namenjen vsem, ki jih zanima nekaj več. Naš namen je pomagati ljudem, ki začenjajo svojo duhovno pot, jih seznaniti z dogodki in ljudmi, ki jim lahko pomagajo na njihovi osebni poti. Prav tako želimo ponuditi kvalitetno promocijo strokovnjakom in učiteljem s področja osebne in duhovne rasti ter zdravega načina življenja ter jim tako odpreti pot do širjenja svojega znanja širši množici. Podajmo si roko in si medsebojno pomagajmo ter delimo znanje!

Podjetništvo in osebna rast morata iti z roko v roki, če želimo, da nam poslovna pot prinese tudi notranji mir. Zdrav način življenja pa je tista sestavina, ki nam omogoča, da se lažje soočamo z izzivi, ki nam jih podjetništvo prinaša. Naj Svetloba.si postane tvoj partner na tej poti!

V duhu povezovanja smo za vas pripravili BREZPLAČNO članstvo, ki vam omogoča brezplačen vnos do 3 dogodkov na mesec v naš napovednik ter predstavitev na naš portal in s tem učinkovito BREZPLAČNO promocijo za vas.

Za vse bralce pa so na voljo brezplačne DNEVNE INSPIRACIJE, ki polepšajo vsakdan ter PRIROČNIK ZA KVALITETNEJŠI VSAKDAN.

Poleg naštetega omogočamo hiter pregled in izbor aktualne ponudbe na trgu storitev z različnih področij, povezanih z ohranjanjem kakovosti življenja. Na portalu so na enem mestu na voljo ugodnosti, ki jih nudijo najrazličnejši ponudniki.

Organiziramo in ustvarjamo različne delavnice, tečaje, dogodke.
Bodite »IN« z nami!

Moia

 

Spletni portal Moia.in

W: www.moia.in
E: info@moia.in
M: 031 704 580

Moia.in je ženski spletni svet, ki je nastal z namenom, da združi vse, ki se na takšen ali drugačen način navdušujejo nad kakovostjo življenja, osebno ter duhovno rastjo, mističnostjo in življenjsko usodo, modo, kulinarko, bloganjem, ustvarjanjem, poslovnim svetom, lepoto in simpatičnimi malenkostmi, ki delajo vsak trenutek popoln.

Z vami s srcem ter intuitivnostjo raziskujemo, ustvarjamo, spoznavamo svet tako z žabje kot ptičje perspektive, razveseljujemo, delimo najnovejše zanimivosti ter vas seznanjamo z dogajanji in trendi. Na svet gledamo skozi rožnata očala in uživamo v vsem lepem. Negujemo in razvijamo tako zunanjo kot notranjo lepoto.

Poleg naštetega omogočamo hiter pregled in izbor aktualne ponudbe na trgu storitev z različnih področij, povezanih z ohranjanjem kakovosti življenja. Na portalu so na enem mestu na voljo ugodnosti, ki jih nudijo najrazličnejši ponudniki.
Organiziramo in ustvarjamo različne delavnice, tečaje, dogodke.
Bodite »IN« z nami!

v designObrtnik.info

V Design, Violeta Hren s.p.

W: www.vdesign.obrtnik.infowww.trgovina.obrtnik.info
E: vdesign.violetahrensp@gmail.com
M: 070 402 033

Dizajniranje in projektiranje notranjih in zunanjih prostorov, izdelava spletnih strani:

 • umetniško ustvarjanje;
 • ročno unikatno poslikavo;
 • oblikovanje, aranžerstvo;
 • urejanje, svetovanje pri oblikovanju notranjih in zunanjih interierov;
 • dekoraterstvo;
 • oblikovanje tekstilij, oblačil, čevljev, nakita, pohištva in drugih izdelkov;
 • načrtovanje, svetovanje, oblikovanje in postavitev spletnih strani;
 • prilagajanje programske opreme za uporabo o operacijskih sistemih računalnikov;
 • vzpostavitev, instaliranje računalniškega sistema;
 • popravila in vzdrževanje računalnikov, mobilnih telefonov;
 • root ali nadgradnje telefonov, navigacijskih sistemov;
 • načrtovanja vsebine, posodabljanje računalniških programov za podatkovne baze, spletne strani, operacijske sisteme.

Spletna stran www.obrtnik.info je nastala z razlogom, da se v Sloveniji lažje najde obrtnika.

tomaz-lisac

 

Zaslužek na internetu

Tomaž Gorec, predavatelj in strokovnjak za optimizacijo spletnih strani

W: www.zasluzek.org
E: tomaz@gorec.si
FB: Zasluzek.org

Ali veste, da lahko preko internet dobro zaslužite? Potrebujete samo računalnik in dostop do interneta. Delo lahko opravljate kjerkoli na svetu.

Kako začeti? Obiščite spletno stran www.zasluzek.org, kjer je na voljo brezplačna e knjiga z naslovom Kako narediti spletno stran in z njo zaslužiti. Avtor knjige in tudi večine člankov na spletni strani Zasluzek.org je Tomaž Gorec, ki se z internetom ukvarja že več kot deset let. Je strokovnjak za optimizacijo spletnih strani, kar pomeni, da vam vašo spletno stran spravi na top pozicije v Googlu.

loving wisdom

Loving Wisdom

Tina Puncer, terapevtka soulworka, Reality Shifter

E: info@soulwork.si
T: 064 171 790
FB: Tina Puncer (Reality Shifter)

Kolikokrat ste si rekli, da ne boste nikoli podobni svojim staršem, pa sedaj ugotavljate, da ste jim še kako podobni?

Za vas imam eno razmeroma slabo in eno dobro novico. Razmeroma slaba novica je ta, da bodo tudi vaši otroci podobni vam in vam bodo zamerili podobne stvari, kot jih vi zamerite svojim staršem. Dobra novica pa je, da se lahko spremenite na bolje in tako svojim otrokom predate predvsem zdrave družinske vzorce.

Veliko nas je še danes jeznih na svoje starše, ne zmoremo dobre komunikacije z njimi, jim kaj zamerimo, ali še vedno iščemo njihovo pozornost in odobravanje, in smo pripravljeni narediti vse, da bi vsaj enkrat slišali tisti »Bravo, tole si pa dobro naredil!« ali »Radi te imamo!«.

No, vaši otroci bodo v podobni situaciji, kot ste vi. Zakaj? Ker se skozi otroštvo družinski vzorci, bolečina, miselnost in navade skopirajo na otroka. Kako? Vse nam pove pregovor »What monkey see, monkey do.« (v prevodu »Kar opica vidi, opica dela.«) ali po naše »Kar Janezek vidi in sliši, to Janez dela.« Vse, kar delate ali ne delate, bodo vaši otroci videli in skopirali.

Če se bojite pajkov, bodo skopirali strah pred pajki, če sovražite moške, bodo skopirali sovraštvo do moških, če se ne cenite, se ne bodo znali ceniti niti oni sami, če ste prepirljivi, bodo prepirljivi tudi oni, če se ne znate postaviti zase, se ne bodo znali postaviti zase. Naj nadaljujem?

Preberite si več o metodi soulwork in reality shiftingu >>

Aneja Štrukelj Logo Dosezi sanje

Dosezi sanje

Aneja Štrukelj, virtualna mentorica

W: www.dosezisanje.si
E: aneja@dosezisanje.si

Kaj si resnično želite? Kaj je tisto, kar vas najbolj izpopolnjuje? Katero je vaše življenjsko poslanstvo? Kako uresničiti ideje, ki bi jih radi uresničili? Kako se oddaljiti od tega vsega kaosa in strahu, ki vsakodnevno prežita na vas, ter slediti svojemu srcu? Potem pa so tu še tista vprašanja povezana s samospoštovanjem. Kako izpustiti svojo negotovost in zaživeti svobodnejše življenje? Kako se imeti bolj rad? Kako verjeti vase? Kako izpustiti negativne samokritike in ustvariti svoj notranji mir?

Sem Aneja Štrukelj in zagnanim ženskam preko individualnih svetovanj, spletnih delavnic, planerjev ter ostalih 30-dnevnih programov in člankov pomagam do večjega samospoštovanja ter večje kontrole nad svojim življenjem – tako na področju osebne rasti kot na področju doseganja ciljev.

Sanje, želje, vse tisto, o čemer ste kot otrok sanjali. Tiste iskrice, ki so se vžgale v vas, tiste ideje, ki so švigale sem pa tja. Dajmo, odprimo jih ponovno iz zaprte škatle. Slišite, kako že nestrpno trkajo? Zbudite se in zaživite življenje, ki vam je namenjeno. Zbudite se in zaživite življenje po svojem načrtu, po tistem, kar vi hrepenite, po tistem, kar vas dela žive.

Dovolite mi, da vas vodim po tej poti – po poti dogodivščin.

PreprostoNaravno-Logo in Banner

Oddaja Preprosto naravno

W: www.preprosto-naravno.si
E: info@preprosto-naravno.si
M: 070 788 788

Televizijska in spletna oddaja Preprosto naravno je edinstvena tedenska enurna oddaja na kanalu Ansat TV (kanal 676, Siol TV), v kateri skozi pogovor s strokovnjaki in znanimi osebami predstavljamo različne načine za vitalno življenje in osebno rast, zdravo prehranjevanje, aktivnosti za telo in duha, tradicionalne in moderne metode za osebni razvoj in navdihujoče zgodbe.

Odstiramo tančice, odkrivamo majhne in velike skrivnosti ter razbijamo morebitne tabuje! Na preprost način samo za vas odkrivamo zanimive teme, ki naše življenje delajo polno in kakovostno. Oddaja se predvaja pod vodstvom društva za kreativno osebno rast Pesem duše.

Etika All

ETIKA d.o.o., podjetje za etično oglaševanje in projekte

W: www.etika.si
E: info@etika.si
T: 02 251 67 01 ali 02 251 67 01
FB: Etično Oglaševanje

Etika d.o.o. je podjetje za promocijo etičnih, ekoloških in trajnostih izdelkov, storitev in projektov:

 • v medijih (oglaševanje, media-planiranje, zakup medijskega prostora direktno ali agencijsko, brez agencijske provizije za naročnika)
 • na stojnicah (Vitafit prireditve, sejmi, organizacija in izvedba dogodkov in predavanj)
 • na Facebooku (upravljanje Facebook aktivnosti namesto vas ali deljenje vaših objav na cca. 20.000 Facebook uporabnikov organsko)

logo ni vseeno

Etika d.o.o. izvaja izobraževanja:

 • z etičnim oglaševanjem do brezplačne promocije,
 • razvoj etične družbe,
 • orodja etičnega oglaševanja.

Etika d.o.o. izvaja:

 • seminarje za učitelje,
 • svetovanje staršem,
 • učna pomoč otrokom (govorno – jezikovno področje, matematične veščine, razvijanje koncentracije in pozornosti, senzomotorična integracija),
 • inštrukcije za nižje razrede osnovne šole. Več >>

Print

Vitafit.si, portal za zdravo in aktivno življenje

W: www.vitafit.si
E: info@vitafit.si
T: 02 251 67 01 ali 02 251 67 01
FB: Vitafit

Portal www.vitafit.si nudi novice, koristne nasvete in informacije s področja zdravega in aktivnega življenja in ekologije.

Vitafitove humanitarne in zabavne prireditve so namenjen povezovanju, ozaveščanju in promocije etičnih, trajnostnih izdelkov, storitev in projektov, ki podpirajo osebnostni, duhovni in materialni razvoj človeka ob tem, da čim manj obremenjujejo okolje in živa bitja. Rdeča nit prireditev so zdravje, ekologija in humanitarnost.

Vitafitove prireditve so bile uvrščene v finale nagrade za družbeno odgovornost Horus ter skupaj s partnerjem Socialnim centrom Maribor nagrajene z uvrstitvijo v finale Evropske nagrade družbeno odgovornih praks.

logo-prosojna

Malinca.si

W: www.malinca.si
W: www.101nasvet.com

E: nastja@malinca.si
FB: www.facebook.com/zdrava.prehrana.recepti
FB: www.facebook.com/101nasvet

Svoje znanje in ideje sem združila v Malinco in portal 101nasvet.com. Malinca je spletni portal in spletna trgovina z zdravo prehrano. V Malinci ekipa 4 prijaznih deklet pomaga ljudem na poti k bolj zdravemu načinu življenja z zdravimi recepti, športnimi nasveti in naravno, zdravo, ekološko, slovensko prehrano.

Projekt Malinca.si je štartal leta 2013 in se je v letu in pol razvil v zdrav portal z več kot 300 različnimi izdelki, 700 zdravimi recepti, 60.000 prijatelji na Facebooku in 50.000 bralci e-novičk v Sloveniji in na Hrvaškem in prejel naziv Naj spletni trgovec leta 2014 v kategoriji ‘’hrana in pijača’’.

Potem pa je tu še 101nasvet, v okviru katerega svoja pridobljena znanja in izkušnje v zvezi s podjetništvom, spletno prodajo, marketingom, gradnjo blagovne znamke delim z drugimi željnimi znanja preko blog objav in izobraževanj.

GR8 marketing - spletni medij za marketing

GR8 marketing

Tilen Mandelj, strokovnjak za spletni marketing, mentor in coach

W: http://gr8.si
E: tilen@gr8.si
FB: GR8 marketing

GR8 marketing je spletni medij, ki ponuja nasvete s področja marketinga in spletnega poslovanja. V letu 2014 sem objavil 49 intervjujev s slovenskimi podjetniki, saj sem hotel preseči meje in se začel poslovno povezovati z vsakim, ki bi bil zainteresiran.

Intervjujal sem zelo različne podjetnike, od Andraža Gaveza, ki vodi v Sloveniji zelo znano spletno čokoladnico, do Mateja Goloba, ki je zadolžen za TEDx Ljubljana, Nevenko Črešnar Pergar, direktorico NP Consultinga, Urško Sršen, soustanoviteljico izjemno uspešnega startupa Bellabeat do Iva Boscarola in navsezadnje tudi do organizatork dogodka 500 podjetnic – Uršo Žorž in Petro Škarja.

Kaj o meni pravijo podjetniki? “Če bi Tilen predaval podjetništvo na Ekonomski fakulteti bi navduševal. Zakaj? Ker bi iskal navdih za posel, za priložnosti, za biti drzen, a ne predrzen, biti svoj in unikaten, ker bi spodbujal k rasti, ker bi povezoval, delil. Ker je življenje ena sama rast in strast. In to strast s svojo ekipo zelo uspešno prenaša na GR8. Rada vas berem, razmišljam in in delim GR8 novice naprej. Dobra zgodba podprta z dobro sliko, je slika kot se “šika”!” – Helena Grahek.

V kolikor potrebuješ hiter poslovni nasvet, mentorstvo, vodenje PR dogodkov ali celo novo spletno stran, me kontaktiraj.

akademija za osebno odlicnost marjetka

Akademija za osebno odličnost

Marjetka Perme, trenerka nevrolingvističnega programiranja (NLP-ja)
W: www.osebnaodlicnost.si
E: marjetka.perme@osebnaodlicnost.si
T: 041 655 529
FB: Marjetka Perme

Bi si v življenju želeli več miru, sreče, radosti, samozavesti, poguma ipd.? Bi si želeli hitreje in uspešneje dosegati svoje osebne in poslovne cilje? Nevrolingvistično programiranje (NLP) vam omogoča prav to. Gre za celosten sklop enostavnih tehnik in orodij, ki jih boste lahko s pridom uporabljali na zasebnem in poslovnem področju.

NLP vam bo pomagal pri tem, da si zastavite jasne, privlačne cilje, zgradite močno motivacijo za to, da jih dosežete, povečate svojo samozavest in izboljšate svojo samopodobo, prevzamete nadzor nad svojimi čustvi in odzivi, premagate svoje strahove, razrešite pretekle čustveno obremenjujoče izkušnje, izboljšate svojo komunikacijo, se naučite vzpostavljati in vzdrževati kvalitetne, izpolnjujoče medosebne odnose itd.

Obenem so znanja in tehnike NLP-ja nepogrešljivi ter izjemno cenjeni tudi v poslovnem svetu, predvsem na področjih, kot so vodenje, komunikacija, motivacija, pogajanja, prodaja, učinkovitost, kreativnost ipd. V kar 75 % Fortune 500 podjetij so zato ta znanja in veščine obvezen del usposabljanja vseh zaposlenih.

Na mojih treningih nevrolingvističnega programiranja vas čakajo sproščeno vzdušje, izrazita ciljna in rezultatna naravnanost, poglobljen učni proces, ki učinkovito naslavlja zavedni in nezavedni um, zapovrh pa še lep kupček darilc. Vabljeni!

Še več o nevrolingvističnem programiranju si lahko preberete na tej povezavi >>