Povezovanja

1. Povezovanja preko slovenskih meja:

 

krug

Hrvaško združenje poslovnih žensk “KRUG”

Hrvaško združenje poslovnih žensk »KRUG« je bilo ustanovljeno pred 18. leti z namenom spodbujanja in razvijanja sposobnosti ter dosežkov žensk v poslovnem svetu ter, da zaščiti integriteto in osebnost posamezne poslovne ženske. Ustvarja medsebojno komunikacijo poslovnih žensk ter komunikacijo s poslovnimi ženskami v svetu.
Njihove aktivnosti delujejo v obliki seminarjev, okroglih miz, konferenc ter podobnih oblik formalnega dela, z izdelavo znanstvenih analiz in še več.

Združenje »KRUG« ima trenutno 220 članic, od katerih jih je približno 70% podjetnic, ki imajo v lasti družbe ali podjetja, in približno 30% managerk in direktoric  v podjetjih, kjer niso lastnice, nato v politiki, novinarstvu, svetovalke v podjetjih v državni lasti in še več.

Društvo deluje prek 12. podružnic po vsej Hrvaški.

Logo UPZ

Društvo poslovnih žensk Srbije

WEB: www.poslovnezene.org.rs
MAIL: upz.office@pupin.rs
TEL: +381 11 6776 801

Društvo poslovnih žensk Srbije je prostovoljno, nepridobitno združenje poslovnih žensk, ustanovljeno za nedoločen čas, da bi doseglo cilje v razvoju ženskega podjetništva.
Dejavnosti Društva poslovnih žensk v Srbiji so:

 • Izobraževanje za podjetnice
 • Mentorstva
 • Mesečni sestanki
 • Javno zagovarjanje
 • Raziskave in publikacije
 • Letno nagrado za najboljše podjetnike “„Cvet uspeha za ženu zmaja“”
 • Regionalno in mednarodno povezovanje

Slovenska gospodarska zveza

Slovenska gospodarska zveza v Celovcu

WEB: www.sgz.at
MAIL: office@sgz.at
TEL: +43 (0)463 508 802

Slovenska gospodarska zveza si je od nekdaj prizadevala, da postane odločilen dejavnik v alpsko-jadranskem prostru in je s tem namenom prispevala bistven delež k rasti dobrih odnosov med narodi te regije. Izkušnje, ki jih je SGZ pridobila pri razvijanju in izvajanju čezmejnih evropskih projektov, so v zadnjih letih utrle pot za skupno Evropo. Podpiramo svoje člane, ki prihajajo poleg Koroške in Slovenije in si prizadevajo za skupno, dolgotrajno in učinkovito delovanje v našem gospodarskem prostoru. Naši sodelavci, člani upravnega in nadzornega odbora in zastopniki imajo zelo dobre stike z gospodarskimi dejavniki v Sloveniji in drugod v jugovzhodni Evropi, kar so spoznala tudi avstrijska podjetja, ki se v vedno večjem številu obračajo na nas.

Več o Slovenski gospodarski zvezi … >>>

 

2. Povezovanja s slovenskimi društvi, združenji, zavodi …

 

ooz sezana

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana

Regional Chamber of Craft and Small Business Sežana
Kraška ulica 6, 6210 Sežana
WEB: www.ooz-sezana.si

Tel: +386 5 73 00 060
faks: +386 5 73 42 002
e-mail: marija.rogan@ozs.si

FB: Območno obrtno-podjetniška zbornica Sežana

OOZ Sežana je organizacija, ki združuje člane na območju štirih občin, in sicer: Občina Sežana, Občina Divača, Občina Komen in Občina Hrpelje – Kozina.

Vizija in poslanstvo
Obrtno-podjetniško zbornico razvijamo v sodobno zbornico obrti in podjetništva, v osrednjo institucijo znanja, izobraževalnih in svetovalnih storitev za obrtnike in male podjetnike na tem območju. Skrbimo za ustreznejše spodbujevalne ukrepe za obrt in podjetništvo in za bolj prijazen dostop do storitev, s tem pa tudi za večjo konkurenčnost, ohranjanje tradicije in posebnosti obrti, tako da bo naložba v mojstrsko in visoko strokovno znanje donosna za članstvo.

Osnovne dejavnosti:
• svetovalna dejavnost (svetovanje in pomoč pri odpiranju podjetij, svetovanje na različnih področjih poslovanja: davčno področje, delovno-pravno, finančno in druga področja),
• informativna dejavnost (obveščanje članov in širše javnosti o aktualnih in strokovnih zadevah, pomembnih za obrt in podjetništvo, izdajanje mesečnega Informatorja, obveščaje članov in prenos informacij preko elektronske pošte, obveščanje članov o zakonskih novostih in spremembah, o aktivnostih v okviru zbornice: sejmi, strokovne ekskurzije, obračun plač in prispevkov …),
• izvajanje e-VEM točke (registracija samostojnega podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo),
• dodatna izobraževanja in usposabljanja (organiziranje in izvedba različnih vrst izobraževanj, seminarjev, tečajev …),
• informacijska dejavnost (ažurno vodenje in vzdrževanje obrtnega registra, pretok informacij in posredovanje informacij članom in širši javnosti, zbiranje aktualnih podatkov in informacij preko interneta in posredovanje le-teh članom in drugim zainteresiranim, vodenje in usklajevanje registra obrtnikov z registri drugih institucij),
• izvajanje javnih pooblastil (izdajanje obrtnih dovoljenj, vodenje obrtnega registra, izdaja izpiskov iz obrtnega registra, sodelovanje pri izvedbi mojstrskih izpitov),
• svetovanje in pomoč članom pri prijavljanju na razpise
• projektno vodenje za čezmejne EU in nacionalne projekte – (priprava prijav in izvajanje odobrenih projektov s področja podjetništva in izobraževanja) in
• svetovanje pri čezmejnem poslovanju podjetij (Italija, Hrvaška, Avstrija,…)
• dejavnost sekcij (reševanje strokovne problematike v okviru posameznih branž).

sladkinasmehi_logo

Dobrodelno društvo Sladki nasmehi

Dobrodelno društvo Sladki nasmehi: želimo si sodelovanja s podjetniki na temelju družbene odgovornosti

Naše poslanstvo je otrokom v težkih trenutkih pričarati sladek nasmeh. Bolnim, revnim in otrokom s posebnimi potrebami podarjamo torte za njihove rojstne in druge posebne dni. Vemo, da v težkih trenutkih preproste stvari lahko pomenijo največ.

In prav zato želimo otrokom, pa tudi njihovim družinam, omogočiti, da se vsaj za trenutek preselijo v čarobno deželo sladkih nasmehov. Društvu se je pridružilo že prek 100 tortopekaric po vsej Sloveniji, podpirajo pa nas tudi znani slovenski obrazi, kot so Modrijani, Manca Špik, Jasna Kuljaj, Gadi, Urša Drofenik, Sara Kobold, ki so z nami spekli dobrodelno torto.

Več o nas je na spletni strani www.sladkinasmehi.si in na FB profilu SLADKI NASMEHI.

Kontakt: Mateja Delakorda, predsednica: 040 738 061

Mail:  info@sladkinasmehi.si, mateja@sladkinasmehi.si

Institut za elektronsko participacijo-logo

Inštitut za elektronsko participacijo

Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) je nevladna organizacija v Sloveniji na področju razvoja demokratične in vključujoče digitalne družbe. Naše poslanstvo je prispevati k družbenim inovacijam pri uporabi interneta za sodelovanje javnosti pri odločanju, za vzpostavljanje spletnih skupnosti ter upravljanje spletnih komunikacijskih procesov.

V ta namen raziskujemo, svetujemo, izobražujemo, zagovarjamo in delujemo kot most med razvijalci spletnih aplikacij in njihovimi uporabniki. Smo člani evropske mreže za e-participacijo (PEP-NET). Leta 2009 smo bili uvrščeni na seznam ključnih akterjev e-participacije v EU.

Več o nas na spletni strani www.inepa.si, FB profilu ZAVOD INEPA in Twitterju https://twitter.com/Institut_INePA

Kontakt: Mateja Delakorda, vodja projektov in komunikacije ter organizacija dogodkov

WEB: www.inepa.si
GSM: 040 738 061
Mail: info@inepa.si, mateja.delakorda@inepa.si

ooz lasko

Območna obrtno-podjetniška zbornica Laško

Sekretarka OOZ Laško: Andreja Rojc
E pošta: andreja.rojc@ozs.si

Podpredsednica OOZ Laško: Brigita Veber
E pošta: brigita.veber@gmail.com

TEL: 03-733-84-90
FAX: 03-733-84-94
WEB: www.ooz-lasko.si

FB: OOZ Laško

OOZ Laško, že 35 let združuje obrtnice-obrtnike iz občine Laško in Radeč. V svojih vrstah ima 37 obrtnic-podjetnic. Ker pa vemo, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, lahko rečemo, da je takšnih tihih podjetnic okoli 150.

Smo podporna inštitucija našim članom, za to pri nas lahko dobijo pomoč v obliki svetovanja in izobraževanja na skoraj vseh področjih. Najbolj aktualna so svetovanja s področja davčne zakonodaje in delovnopravnih področjih. Poskrbimo za zastopanje njihovih interesov na skoraj vseh področjih, ki se jih tičejo, organiziramo, pa tudi razna družabna srečanja. Zadnje leto intenzivno oglašujemo kartico Mozaik podjetnih. To je dejansko skupnost slovenskih obrtnikov-obrtnic in podjetnic-podjetnikov, ki s pomočjo našega sistema lahko pridobivajo številne ugodnosti in popuste ob nakupih različnih poslovnih storitev in materialov, surovin in vsega ostalega.

Na našem sedežu nudimo podjetnicam in podjetnikom virtualno pisarno, v kateri lahko z zelo nizkimi stroški upravljajo ali zaženejo svoje podjetje.

ooz celje

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
Sekcija podjetnic in obrtnic

Alenka Vodončnik, predsednica sekcije
Katarina Hohnjec, podpredsednica sekcije
Mag. Tatjana Štinek, strokovna podpora sekcije

GSM predsednice: 041 415 447
e-mail predsednice: alenka@agencija-ave.si
spletna stran OOZ Celje: http://www.ooz-celje.si/

Smo podjetnice in obrtnice pravkar sveže v januarju 2014 združene v novo Sekcijo podjetnic in obrtnic pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje; zbornice, ki skrbi za svoje članstvo, ki sodeluje z vsemi nosilci razvoja, s celotno izobraževalno vertikalo, z Mestno občino Celje, občinami Vojnik, Štore in Dobrna ter izvaja veliko razvojno naravnanih projektov.

Vsaka izmed nas že uspešno deluje v določeni dejavnosti, zato je naš osnovni cilj, da smo in bomo uspešne tudi v prihodnje. Glede na to, da smo združene močnejše kot vsaka posamezna podjetnica in obrtnica, menimo, da bomo s sodelovanjem v sekciji, kjer je poudarek na ženskah še bolj fleksibilne, konkurenčne, prepoznavne in kompetentne sogovornice, ki se bomo s svojim delovanjem trudile prispevati k izboljšanju poslovnega okolja.

Povezale smo se z namenom izmenjave izkušenj, spodbujanja strokovnega razvoja in sodelovanja na poslovnem področju in ker verjamemo v vse, kar pomeni pozitiven doprinos celotni družbi.

Preberite si več o Sekciji podjetnic in obrtnic na tej povezavi>>

perle

stajerska gospodarska zbornica

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic pri Štajerski gospodarski zbornici Maribor
“PERLE”

Marjana Bravc, predsednica
Mag. Vida Perko, podpredsednica
Mag. Mirjana Ivanuša Bezjak, podpredsednica
TEL: +386 (0) 220 87 25, Lidija Majcen
MAIL: info@stajerskagz.si
WEB: www.szg.si

Smo regijski svet, ki deluje pod okriljem Štajerske gospodarske zbornice. Ustanovljene smo bile na pobudo članic ŠGZ junija 2012. Naše ime »Perle« pove, da vsaka v sebi nosi odkrit ali še neodkrit biser. Vse od junija 2012 se redno mesečno srečujemo, na seznamu nas je danes že več kot 120.

 • Želimo se povezovati in medsebojno spodbujati.
 • Želimo vplivati na okolje v katerem živimo in delamo.
 • Želimo, da se bolj sliši in upošteva ženski podjetniški in poslovni potencial.

Zakaj? Ker nam ni vseeno!

Znamo, zmoremo in hočemo.

Verjamemo v pozitivne zgodbe in dejanja.

 

Podjetnice in poslovne ženske, prisrčno vabljene na 2. konferenco s predstavitvenim sejmom v Mariboru »Podjetnost je ženskega spola«, ki bo potekala 5. november 2014 v Mariboru.

mentorski program Uči se od najboljših

Mentorski program Uči se od najboljših

Alja Martinjak, vodja mentorskega programa
MAIL: mentorstvo@mentorstvo.si
GSM: 031 208 275

WEB: www.mentorstvo.si

Z mentorskim programom želimo povezati mlade med 15. in 30. letom s starejšimi in izkušenejšimi, ki bodo postali njihovi mentorji. Težimo k temu, da bo v prihodnosti vsak mlad posameznik imel vsaj enkrat svojega mentorja s področja, ki ga zanima.

Mladim nudimo dostop do najboljših – uspešnih podjetnikov, umetnikov, športnikov, akademikov, politikov in drugih javnih oseb, ki bodo postali njihovi mentorji. S tem jim lahko damo enkratno popotnico za življenje, jim pomagamo postaviti temelje za uspeh in spremljamo njihov napredek.

Povezovanje mentorskih parov poteka preko spletne strani www.mentorstvo.si. Mentorski odnos traja 1 leto, v katerem se mentor in mentoriranec srečujeta 1x mesečno za 1 uro (na srečanje). Na začetnih srečanjih si zastavita skupne cilje, katerim sledita tekom leta.  Sodelovanje v mentorskem programu je brezplačno in prostovoljno.

Več o mentorskem programu na spletni strani www.mentorstvo.si in facebook strani Mentorski program Uči se od najboljših.

Znanje

Izobraževalni zavod Znanje

mag. Martina Šetina Čož
tel: 041/604-175
mail: info@iz-znanje.si
web: www.iz-znanje.si

Posel smo ljudje. Različni po značaju, talentih in sposobnostih. Povezujejo ali pa razdvajajo nas medosebni odnosi, tako v osebnem kot v poslovnem življenju.

Produktivnosti ne morete ukazati.
Priskrbeti morate orodja, ki ljudem dovolijo postati najboljše,
kar lahko postanejo.
(Steve Jobs)

Izobraževalni zavod Znanje želi preko ozaveščanja različnih ciljnih skupin pri tem prispevati svoj delež:

 • na šolskem področju: predšolskim otrokom, zaskrbljenim staršem, zmedenim mladostnikom, dostikrat nemočnim vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem … pri oblikovanju celovite osebnosti z pravimi etičnimi vrednotami, ki bodo krojili družbo prihodnosti;
 • na poslovnem področju: direktorjem, vodilnim in strokovnim delavcem v kadrovskih službah, organizatorjem varstva in zdravja pri delu ter vsem zaposlenim, ki se zavedajo pomena zdrave komunikacije v delovnem okolju. Dobri medosebni odnosi, pozitivno ozračje, motivacija, učinkovito upravljanje s časom, obvladovanje in premagovanje stresa, izgorelosti, reševanje konfliktov … S tem pa boljše psihično zdravje, zadovoljstvo, večjo učinkovitost in uspešnost pri delu …

Razveseljuje nas dejstvo, da se uspešni vodilni managerji zavedajo, da izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ni zgolj strošek, pač pa investicija kot dobra dolgoročna naložba.

 

Žensko podjetništvo

Podjetniški center Zaupam vase!

WEB: www.zensko-podjetnistvo.eu

Kontaktirajte nas >>

Podjetniški center Zaupam vase! je center s poslanstvom pospeševanja ženskega podjetništva z namenom, da bi dvignili raven uveljavljanja in uspešnega delovanja žensk v podjetništvu v Sloveniji. Center že tretje leto zapored soustvarja zgodbe o uspehu podjetnic in pomaga pri uresničevanju sanj ter ambicij žensk v podjetništvu. S svojimi storitvami pred in po ustanovitvi podjetja si želimo postati prva in zadnja misel vsake ženske, ki se želi podati na samostojno podjetniško pot.

ŠD metulj logo

Športno društvo Metulj

WEB: www.sd-metulj.si
MAIL: info@sd-metulj.si
GSM: 040/785-934

Lokacija delovanja društva: Ljubljana in bližnja okolica

… društvo, ki je nastalo zaradi potrebe po kakovostni, varni a hkrati prijazni vadbi .

… društvo, ki je plod večletnega raziskovanja svojega telesa in pomanjkljivosti sodobnega načina življenja.

… je prostor, kjer ljudje niso samo številke, ampak je vsak član zgodba zase .

… sem oseba, ki verjame, da se dobro z dobrim vrača. Moj moto: » POSITIVE ENERGY. POSITIVE RESULTS.« :)

Več o mojem delu, mnenja strank, lokacije vadb najdete na povezavi: www.sd-metulj.si

Sekcija managerk pri Združenju Manager

Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager
Mojca Podržaj, sekretarka sekcije

tel: 01 5898 586 ali 041 940 935
mail: mojca.podrzaj@zdruzenje-manager.si
web: www.zdruzenje-manager.si

Sekcijo managerk pri Združenju Manager združuje okoli 320 managerk. Članice sekcije si prizadevajo za spodbujanje vodilnih žensk, da čim uspešnejše uveljavljajo svoje sposobnosti in hkrati v svojem okolju ustvarjajo najboljše pogoje za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. S tem želi sekcija uveljaviti pomen ženskega managementa in njegovega prispevka h gospodarskemu in socialnemu razvoju Slovenije.

Vinkom

Vinkom, poslovno komuniciranje in coaching

Mlakarjeva ulica 74, 1236 Trzin

Florence Maria Bratuž

Tel: 041 605 106

Email: florence@vinkom.si

WEB: www.vinkom.si

Poslovni klub VinKom je nastal iz potrebe po druženju enako mislečih podjetnikov, poslovnežev in posameznikov, ki si želijo ustvariti drugačno poslovno okolje. V VinKom poslovnem klubu ustvarjamo nov ELEMENT v podjetniškem okolju, ki na osnovi kvalitetno narejenih poslov-merilo so zadovoljne stranke, podjetja pridobivajo na kredibilnosti, kar pomeni, da so zaupanja vredna podjetja.

Delujemo po modelu VinKom, ki iz zakonov narave uči, da je vse v naravi obstaja zaradi potrebe nečesa drugega, kar se potem združuje v funkcionalno celoto in služi svojim sestavnim delom.

Dokazali bomo, da postanemo lahko uspešni tudi na osnovi poštenih vrednot in predvsem z novo zavestjo pomagati drug drugemu, kajti tako bomo na koncu vsi pridobili. Zelo velik kazalnik, kako globoko smo v krizi je nezaupanje potrošnikov. Torej, če želimo čim preje iz krize, moramo nazaj pridobiti zaupanje kupcev. Naša odgovornost je, ko nas član priporoča stranki, da to tudi opravičimo.Pridružite se nam, ker podjetniki, ki iskreno rešujemo probleme potrošnikov nimamo še veliko, zato je to velika konkurenčna prednost.

fam

Društvo poslovnih žensk FAM

Andreja Ilgo – predsednica društva
Silvia Lippai – vodja in zastopnica društva

WEB: www.drustvo-fam.si
MAIL: info@drustvo-fam.si
GSM: 041 731 877

Društvo poslovnih žensk Slovenije – FAM, združuje najuspešnejše managerke in poslovne ženske iz vse Slovenije, ne glede na status firme oziroma institucije, v katerih delujejo.

Začetki delovanja segajo v leto 1996.

Namen društva je, da povezuje članice, jih spodbuja v njihovi poklicni uspešnosti in upravljanju na področju, kjer delujejo, zlasti pa v managementu, vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, nudi članicam podporo pri zaščiti njihovih poklicnih interesov v okviru društva ter priteguje članice k sodelovanju v raznih koristnih dobrodelnih ali podobnih dejavnostih, pomembnih za celotno slovensko družbo. Pri sklepanju poslov je bolj kot znanje samo, pomembno to, da poznaš prave ljudi na pravih mestih, saj posle še vedno delamo ljudje. Predvsem si društvo prizadeva povezati uspešne posameznice, ki delujejo na različnih področjih v močno skupnost, ki bo s svojim potencialom in ambicijami imela vpliv na nadaljnji razvoj družbe.

Aktivnosti društva so usmerjene predvsem v izmenjavo poslovnih izkušenj posameznih članic, predstavitev različnih programov domačih in tujih gospodarskih subjektov ter njihovih produktov, pomoč pri vzpostavljanju  poslovnih stikov med članicami in s člani drugih društev, združenj, klubov, ipd. ter pomoč pri organiziranju možnosti za izmenjavo aktualnih informacij s področij, ki prispevajo k temu, da je sodobna poslovna ženska redno in popolno seznanjena z vsemi poslovnimi dogodki doma in v svetu.

tehnoloski park lj

Tehnološki park LJ

WEB: www.tp-lj.si
MAIL: info@tp-lj.si
TEL: 01 620 34 03

Tehnološki park Ljubljana, ustanovljen leta 1995, predstavlja podporno poslovno okolje višje kakovosti za razvoj vrhunskega tehnološkega podjetništva. Z bogatimi izkušnjami na področju zaznavanja priložnosti, motiviranja podjetniških skupin, preverjanja potenciala ter delovanja novih podjetij, predstavlja ključen člen v nacionalnem podjetniškem ekosistemu.

 

Ustvarjalni svet

Društvo Ustvarjalni svet

WEB: www.ustvarjalnisvet.si
MAIL: darja.gabrijel@ustvarjalnisvet.si
GSM: 031 335 409

Društvo Ustvarjalni svet je namenjeno podpori ustvarjalcev, pravzaprav v večini ustvarjalkam, ki želijo prodreti s svojimi unikatnimi izdelki na slovenski trg. V ta namen jim nudimo brezplačne predstavitve na spletni strani Ustvarjalni svet, druga možnost, ki jo ponujamo, pa je Ustvarjalni sejem, ki se dogaja pod Maximarketom v centru Ljubljane. Tam se vsak torek predstavi do 20 ustvarjalcev iz cele Slovenije, kjer ponudijo naprodaj svoje ročno izdelane unikate. To je prostor, kjer diha ustvarjalnost, izvajamo brezplačne delavnice, se družimo in razpravljamo o umetnosti in ustvarjanju. Organiziramo pa tudi večdnevne tematsko obarvane dogodke, kjer v osnovi predstavljamo ustvarjalne tehnike in tudi ustvarjalce ter slovenske proizvajalce ustvarjalnih materialov in pripomočkov. Skratka vse za promocijo ustvarjalcev.

V društvu pa skrbimo tudi za to, da spodbujamo ustvarjalnost in v ta namen organiziramo brezplačne ustvarjalnice, kakor tudi tečaje in delavnice, na katerih poučujemo različne ustvarjalne in umetnostne tehnike.
 

Alumni

Alumni klub Ekonomske fakultete

WEB: www.ef.uni-lj.si/alumni
MAIL: alumni@ef.uni-lj.si
TEL: +386 (0)1 5892 492

Diplomantke Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se nahajate v vsakem mestu, v skoraj vsaki organizaciji, v Sloveniji in po svetu. Verjamemo, da je tudi med podjetnicami zelo veliko takšnih, ki ste obiskovale Ekonomsko fakulteto in ste na to ponosne.

Pridružite se Alumni klubu in s kolegicami ekonomistkami spletajte tako prijateljske, kot tudi poslovne vezi. V Alumni klub je včlanjenih že preko 9.000 članov, ki se družijo na različnih brainstormingih, predavanjih, sproščenih druženjih in koncertih …

Da se res najde za vsakega nekaj, se družimo znotraj sekcij, kot so Alumni GURMAN, GOLF, POSLOVNA INFORMATIKA, TRŽENJE, MANAGER’S LOUNGE, KOLESARJI.

Podjetnica, pridruži se Alumni klubu Ekonomske fakultete tudi ti – prijavnico najdeš v vrečki konference ali na spletni strani www.ef.uni-lj.si/alumni.

3. Povezovanja s slovenskimi podjetji in ostala povezovanja:

 

Logo Napredni svet

Blog Napredni svet

Marko Šiška, avtor in idejna vodja

W: www.naprednisvet.si
E: marko.siska@naprednisvet.si
M: +386 (0)40 188 563

Napredni svet je v osnovi blog oz. spletna stran, v širšem pomenu pa se ga lahko definira kot pobudo, idejo, projekt, poslovno priložnost. Vrednost bloga oz. spletne strani je določena v vrednosti, ki jo spletna stran predstavlja bralcem oz. uporabnikom. Nosilni slogan je “Napredujemo skupaj”, kjer je poudarek na besedah napredovati in skupaj. Obe skupaj tvorita celoto, kjer je pomemben korak naprej in v pravo smer. Blog sestavljajo 4 ključna vodila: delo in kariera, ideje in znanje, družba in odnosi ter solidarnost in humanitarnost.

Spletna stran ponuja tudi intervjuje z uspešnimi ljudmi in predstavitev talentov, ki jih spremljamo na poti k uspehu. In še kaj… Metoda avtorja 3P (Prisluhnem-pretehtam-povem) je enostavna, učinkovita, kreativna in stremi k izboljšavam in napredku v interakciji z ljudmi. Sodelujemo lahko na več področjih.

Nekaj izmed njih: pisanje tekstov in govorov, ustvarjanje uspešne poslovne zgodbe, kreativne rešitve v marketingu in promociji, coaching, HRM… Modro pa je, da se preveč ne omejimo, saj se priložnosti skrivajo marsikje. In ne pozabimo…vse velike stvari so se spreminjale, ko so bili ljudje povezani.

konferenca planet OVEN

Konferenca Planet OVEN 2014

BREZPLAČNA poslovna konferenca

Torek, 27. maj 2013 ob 11.00 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

KOMU JE NAMENJENA: Dijakom, študentom, direktorjem, kadrovskim delavcem, podjetnikom, sindikatom…

Govorniki:

 • PETRA ŠKARJA Skodrana predavateljica, zaljubljena v naravo in potovanja. Pa tudi avtorica čudovite knjige, Česar nas niso naučili v šolah …
 • TADEJ SLAPNIK Sekretar slovenskega združenja za socialno podjetništvo, v prostem času aktiven na področju humanitarne dejavnosti, ljubitelj pohodništva in teka …
 • JURE ALEKSEJEV Študent strojništva, ki v petih minutah navduši s svojo artikuliranostjo in širino, avtor knjige Za pest esejev …

OKROGLA MIZA NA TEMO »ALI JE ŠOLSKA IZOBRAZBA DOVOLJ ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA«

Več informacij in prijave na povezavi: KONFERENCA PLANET OVEN 2014

v designObrtnik.info

V Design, Violeta Hren s.p.

WEB: www.vdesign.obrtnik.info
MAIL: vdesign.violetahrensp@gmail.com
TEL: 070 402 033
Dizajniranje in projektiranje notranjih in
zunanjih prostorov, izdelava spletnih strani:

 • umetniško ustvarjanje;
 • ročno unikatno poslikavo;
 • oblikovanje, aranžerstvo;
 • urejanje, svetovanje pri oblikovanju notranjih in zunanjih interierov;
 • dekoraterstvo;
 • oblikovanje tekstilij, oblačil, čevljev, nakita, pohištva in drugih izdelkov;
 • načrtovanje, svetovanje, oblikovanje in postavitev spletnih strani;
 • prilagajanje programske opreme za uporabo o operacijskih sistemih računalnikov;
 • vzpostavitev, instaliranje računalniškega sistema;
 • popravila in vzdrževanje računalnikov, mobilnih telefonov;
 • root ali nadgradnje telefonov, navigacijskih sistemov;
 • načrtovanja vsebine, posodabljanje računalniških programov za podatkovne baze, spletne strani, operacijske sisteme.

Spletna stran www.obrtnik.info je nastala z razlogom, da se v Sloveniji lažje najde obrtnika.

Moia

Spletni portal Moia.in

WEB: www.moia.in
MAIL: info@moia.in
TEL: 031 704 580

Moia.in je ženski spletni svet, ki je nastal z namenom, da združi vse, ki se na takšen ali drugačen način navdušujejo nad kakovostjo življenja, osebno ter duhovno rastjo, mističnostjo in življenjsko usodo, modo, kulinarko, bloganjem, ustvarjanjem, poslovnim svetom, lepoto in simpatičnimi malenkostmi, ki delajo vsak trenutek popoln.

Z vami s srcem ter intuitivnostjo raziskujemo, ustvarjamo, spoznavamo svet tako z žabje kot ptičje perspektive, razveseljujemo, delimo najnovejše zanimivosti ter vas seznanjamo z dogajanji in trendi. Na svet gledamo skozi rožnata očala in uživamo v vsem lepem. Negujemo in razvijamo tako zunanjo kot notranjo lepoto.

Poleg naštetega omogočamo hiter pregled in izbor aktualne ponudbe na trgu storitev z različnih področij, povezanih z ohranjanjem kakovosti življenja. Na portalu so na enem mestu na voljo ugodnosti, ki jih nudijo najrazličnejši ponudniki.
Organiziramo in ustvarjamo različne delavnice, tečaje, dogodke.
Bodite »IN« z nami!

ŽUPica – Ženska Ustvarjalnica in Povezovalnica

ŽUPica – Ženska Ustvarjalnica in Povezovalnica d.o.o.

FB: www.facebook.com/ZuPicaZenskaUstvarjalnicaInPovezovalnica
MAIL: zupicazupica@gmail.com
TEL: 041 479 179 (Anja Baloh Grubelnik)

ŽUPica – Ženska Ustvarjalnica in Povezovalnica za dame in dekleta, ki verjamejo v moč znanja, idej, sodelovanja, pomoči, podpore in seveda tudi tiste, ki včasih v vse to malček podvomijo, a le za kratek čas.

ŽUPica ustvarja skupnost, kjer so na enem mestu združena dekleta/dame, ki opravljajo različne dejavnosti in imajo znanja na različnih področjih. Stremim k temu, da bom damam ponudila in nudila konkretno podporo na različnih področjih dela (marketing, promocija, svetovanje, kadrovanje, računovodstvo …).

Lepo vabljeni, da nas spremljajte preko Facebooka, kjer je predstavljenih veliko zanimivih dam. Na strani lahko pokukate k našim preteklim dogodkom, sodelujete v atraktivnih nagradnih igrah, najdete zanimive informacije, a kar je najpomembneje, informirani boste o vseh novostih, priložnostih in projektih, ki bodo še potekali in jih pripravljam.

Preberite si več o ŽUPici, kakšen pomen skriva in kakšne so njene značilnosti, na tej povezavi >>

 

 

loving wisdom

Loving Wisdom

Tina Puncer, terapevtka soulworka, Reality Shifter
tel: 064 171 790
mail: info@soulwork.si
FB: Tina Puncer (Reality Shifter)

Kolikokrat ste si rekli, da ne boste nikoli podobni svojim staršem, pa sedaj ugotavljate, da ste jim še kako podobni?

Za vas imam eno razmeroma slabo in eno dobro novico. Razmeroma slaba novica je ta, da bodo tudi vaši otroci podobni vam in vam bodo zamerili podobne stvari, kot jih vi zamerite svojim staršem. Dobra novica pa je, da se lahko spremenite na bolje in tako svojim otrokom predate predvsem zdrave družinske vzorce.

Veliko nas je še danes jeznih na svoje starše, ne zmoremo dobre komunikacije z njimi, jim kaj zamerimo, ali še vedno iščemo njihovo pozornost in odobravanje, in smo pripravljeni narediti vse, da bi vsaj enkrat slišali tisti »Bravo, tole si pa dobro naredil!« ali »Radi te imamo!«.

No, vaši otroci bodo v podobni situaciji, kot ste vi. Zakaj? Ker se skozi otroštvo družinski vzorci, bolečina, miselnost in navade skopirajo na otroka. Kako? Vse nam pove pregovor »What monkey see, monkey do.« (v prevodu »Kar opica vidi, opica dela.«) ali po naše »Kar Janezek vidi in sliši, to Janez dela.« Vse, kar delate ali ne delate, bodo vaši otroci videli in skopirali.

Če se bojite pajkov, bodo skopirali strah pred pajki, če sovražite moške, bodo skopirali sovraštvo do moških, če se ne cenite, se ne bodo znali ceniti niti oni sami, če ste prepirljivi, bodo prepirljivi tudi oni, če se ne znate postaviti zase, se ne bodo znali postaviti zase. Naj nadaljujem?

Preberite si več o metodi soulwork in reality shiftingu >>

tomaz-lisac

Zaslužek na internetu

TOMAŽ GOREC, predavatelj in strokovnjak za optimizacijo spletnih strani

WEB: www.zasluzek.org
Mail: tomaz@gorec.si
FB: Zasluzek.org

Ali veste, da lahko preko internet dobro zaslužite? Potrebujete samo računalnik in dostop do interneta. Delo lahko opravljate kjerkoli na svetu.

Kako začeti? Obiščite spletno stran www.zasluzek.org, kjer je na voljo brezplačna e knjiga z naslovom Kako narediti spletno stran in z njo zaslužiti. Avtor knjige in tudi večine člankov na spletni strani Zasluzek.org je Tomaž Gorec, ki se z internetom ukvarja že več kot deset let. Je strokovnjak za optimizacijo spletnih strani, kar pomeni, da vam vašo spletno stran spravi na top pozicije v Googlu.

Zelo zanimiv je Tomažev projekt Preberite.si, kjer se lahko vsak pridruži popolnoma brezplačno in začne služiti denar na internetu. Za več informacij obiščite http://www.zasluzek.org/preberite-si/.

robert-knjige-600

Robert Goreta

Robert Goreta je predavatelj, iskalec duhovnih in življenjskih resnic, pisatelj in avtor knjig Tam, kjer je volja, tam je pot, Življenjski diamant, Več daš, več imaš! in Srčne zgodbe.

Vodi različna izobraževanja za osebnostno rast, retoriko, komunikacijo in motivacijo. Preko svoje spletne strani www.osebna-rast.com že od leta 2002 izdaja Brezplačni e-mesečnik Koraki do uspeha.

Kontaktni podatki:

E-pošta: info@osebna-rast.com
Spletna stran: www.osebna-rast.com
Blog: www.robertgoreta.com