Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

predsednica Alenka Vodončnik

predsednica Alenka Vodončnik

USTANOVITEV SEKCIJE PODJETNIC IN OBRTNIC

Cilji delovanja »Sekcije podjetnic in obrtnic«  OOZ Celje so naslednji:

 • Povezovanje podjetnic in obrtnic v smislu izmenjave izkušenj, znanj, in dobrih praks.
 • Utrditev vloge žensk v poslovnem svetus krepitvijo osebne moči, znanja za učinkovitejši zagon in razvoj lastnega podjetja ter s širjenjem poslovnih mrež.
 • Izobraževanje, usposabljanje, razvoj mrež in sodelovanje med članicami sekcije in navzven.
 • Spodbujanje podjetniškega razmišljanja in podjetništva med mladimi ženskami kot način življenja.
 • Promocija podjetništva s poudarkom na ženskah.
 • Vključevanje v nacionalne in mednarodne mreže ženskega podjetništva.
 • Sodelovanje s sorodnimi organizacijami: Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic pri Štajerski gospodarski zbornici Maribor, Ekonomski inštitut Maribor, Zavod Meta…
 • Organizacija, izvajanje in evalviranje projektov.

 ooz celje

 

Sekcija deluje pod okriljem Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje ( v nadaljevanju OOZ Celje), ki izvaja naslednje storitve:

 • zastopa interese članstva
 • vsakodnevno svetovanje (osebno, telefonsko, po e-mailu) in informiranje;
 • organizacija dogodkov (seminarji, predavanja, okrogle mize, delavnice) za delujoča podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe)
 • nudi članom ugodnosti pri nakupu materiala in storitev izbranih dobaviteljev, OOZ in članov MOZAIKA PODJETNIH, ki jih nudijo članom ob predložitvi kartice. Na spletni povezavi http://mozaik.ozs.si/ je na voljo seznam vseh partnerjev in opis vseh ugodnosti in popustov.

 

OOZ Celje sodeluje:

 • pri pripravi Regionalnega razvojnega programa savinjske regije
 • z vsemi akterji, ki kakorkoli vplivajo na področje obrti, podjetništva in gospodarstva
 • v projektu za oživitev mestnega jedra Celje
 • v izvajanju projekta Vse na enem mestu
 • v Regijski štipendijski shemi savinjske regije
 • v strokovnem svetu Centrale učnih podjetij Slovenije
 • v društvu Kadrovskih delavcev Celje
 • s Slovensko gospodarsko zvezo v Celovcu

 

OOZ Celje izvaja naslednje najpomembnejše razvojno naravnane projekte:

 1. Sodelovanje z Mestno občino Celje, občinami Vojnik, Štore, Dobrna v dveh projektih:
 • Izbira poklica izziv za prihodnost – promocija podjetništva in podjetniške miselnosti med mladostniki, ki vključuje promocijo poklicev. Izvajanje na vseh osnovnih šolah navedenih občin v obliki predavanj z delavnicami in okroglih miz za osnovnošolce in njihove starše.
 • Razvoj podjetniškega okolja in podjetniške miselnosti za mikro, mala in srednje velika podjetja, potencialne podjetnike in brezposelne osebe. Izvajanje zajema svetovanje, informiranje in izvedbo brezplačnih delavnic za vse ciljne skupine, kar je aktualno za vse, ki se bodo odločali za samostojno podjetniško pot.
 1. Pod okriljem Mestne občine Celje izvajamo projekt Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci z namenom, da učenci osnovnih šol pridobijo znanja in veščine ter razvijejo svoje sposobnosti za obvladovanje in izvajanje procesa od pridobivanja idej do njihove realizacije.
 2. Izvajanje projekta iz Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013

s kartico SPIRIT. V mednarodnem projektu sodelujemo z razvojno Agencijo Sotla in Šolskim centrom Celje ter hrvaškimi partnerji z namenom spodbuditi razvoj malih in srednjih podjetij in obrtnikov s poudarkom na inovacijah in transferju znanja.

 

ustanovna seja