mag. MOJCA LETNIK

Mojca LetnikPREMOGOVNIK VELENJE – ČUT ZA PRIHODNOST

140-LETNA TRADICIJA

Premogovnik Velenje že več kot 140 let opravlja dejavnost pridobivanja naravnih virov na največjem slovenskem nahajališču premoga in na eni od najdebelejših znanih plasti premoga na svetu. Danes v Premogovniku Velenje pridobimo okoli 3,5 milijona ton premoga, ki ga porabijo za delovanje Termoelektrarne Šoštanj, kjer iz nje za potrebe Slovenije pridobijo eno tretjino električne energije, v sušnih obdobjih pa tudi več.

MED NAJSODOBNEJŠIMI PREMOGOVNIKI NA SVETU

velenjeVisoko tehnološko razvita odkopna oprema ter usposobljeni zaposleni, ki jo upravljajo, postavljajo Premogovnik Velenje med najsodobnejše podzemne premogovnike na svetu. Z uporabo najsodobnejše tehnologije dosegamo proizvodne rezultate, ki so primerljivi z dosežki podzemnih premogovnikov v Evropi in po svetu. Celoten proces temelji na upoštevanju naravnih danosti, na zagotavljanju ustrezne varnosti in na predvidevanju posledic za okolje.

Glede proizvodnih rezultatov in najboljše tehnologije, ki je na voljo (tehnologije BAT – best available technology), je Premogovnik Velenje v vrhu primerljivih evropskih in tudi svetovnih rudnikov. Imamo znanje za vodenje več kot 200-metrskih odkopov. Premog odkopavamo tudi nad seboj, do višine 15 metrov, ne samo v širini odkopa.

VELENJSKA ODKOPNA METODA

Jama PV (foto Miran Beškovnik)Razvili smo Velenjsko odkopno metodo, ki je v rudarskem svetu priznan in cenjen pojem. Velenjska odkopna metoda je mednarodno zaščiten patent oz. blagovna znamka in je dokazano najbolj produktivna metoda za odkopavanje debelih slojev premoga. Zanjo smo leta 2007 s strani Inženirske zbornice Slovenije dobili tudi priznanje za inovativnost.

Skupaj s tujimi dobavitelji smo razvili svojo sekcijo rudarske podporne opreme, ki je plod dela naših inženirjev več generacij.

PRODOR NA TUJE TRGE

Uspešno prodiramo tudi na tuje trge. S projekti smo prisotni predvsem na Slovaškem, v Turčiji, Rusiji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori. Ena od izrazitih priložnosti teh regij je energetska baza, saj imajo te države izjemno velike zaloge energetskega premoga, na katerega tudi računajo. Tudi sami so začeli ugotavljati, da je nujno potrebno modernizirati proizvodnjo pridobivanja premoga in Premogovnik Velenje lahko pri tem ponudi močno podporo – prenos znanja, prodaja opreme itd.

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE

RudnikPremogovnik Velenje upravlja tudi Muzej premogovništva Slovenije, ki je nastal na podlagi dela številnih generacij slovenskih rudarjev. Od začetka delovanja je muzej obiskalo že več kot 400.000 obiskovalcev, ki se 160 metrov pod zemljo spustijo z dvigalom, s katerim so se že pred 100 leti spuščali rudarji.

TRAJNOSTNI VIDIK

V svojo strategijo smo zapisali trajnostni vidik delovanja, ki ga tudi uresničujemo. Pri svojem poslovanju spoštujemo vse okoljske normative ter zagotavljamo kvalitetna delovna mesta in kakovostno bivalno okolje.

Kontaktni podatki:
PREMOGOVNIK VELENJE, d. d.
Partizanska cesta 78
3320 Velenje

W: www.rlv.si
E: mojca.letnik@rlv.si
FB: www.facebook.com/premogovnik.velenje.si/
Twitter: twitter.com/PremogovnikVE

 

Mojca Letnik bo tudi ena izmed udeleženk dogodka 500 PODJETNIC v letu 2016.

Več o dogodku in možnosti vaše predstavitve na tej povezavi >>