BNI PARTNER MREŽENJA 500 PODJETNIC

BNI SVETOVNO UVELJAVLJEN SISTEM PRIDOBIVANJA NOVIH POSLOV IN POSLOVNIH POVEZAV

BNI je največja in najuspešnejša organizacija za poslovno in podjetniško mreženje na svetu, v katero je v 63 državah vključenih 185 tisoč podjetnikov in poslovnežev, ki delujejo v več kot 7400 poslovnih skupinah. Namen BNI skupin je, da člani znotraj posamezne skupine pridobivajo nove poslovne kontakte oziroma nove stranke. Samo v lanskem letu so si člani organizacije BNI izmenjali več kot 6,6 milijonov poslovnih priložnosti in znotraj BNI skupin pridobili za več kot 8,6 milijard $ poslov.

Organizacijo BNI je leta 1985 ustanovil dr. Ivan Misner (www.ivanmisner.com), ki velja za vodilnega strokovnjaka na svetu za področje poslovnega mreženja in napotitvenega trženja (referral marketing). Dr. Misner je avtor številnih knjig in člankov ter redno predava na univerzah, na konferencah ter v največjih svetovnih korporacijah.

BNI1

BNI temelji na napotitvenem trženju in podjetjem omogoča stroškovno zelo učinkovito pridobivanje novih strank. BNI tako svojim članom ponuja priložnost, da medsebojno delijo ideje, kontakte in – kar je najbolj pomembno – poslovne napotnice, ki pomenijo potencialne nove posle.

BNI skupine zagotavljajo strukturirano podporno okolje, v katerem se srečujejo poslovneži, ki medsebojno mrežijo, se spoznavajo z novimi trženjskimi prijemi, hkrati pa razvijajo tudi tesne poslovne medsebojne odnose. Vsaki skupini se lahko pridruži le en predstavnik posameznega področja, ki si tako zagotovi ekskluzivno mesto v svoji skupini.

Bni 1

Temelj delovanja vseh skupin je BNI filozofija Givers Gain®, kar smo prevedli kot »Kdor daje, pridobiva«. Pomeni vzajemno medsebojno pomoč in podporo v skupini. Pomeni vzajemno trženje in mreženje, ki vsakega člana pripelje do novih poslovnih priložnosti, novih strank. Vsi, ki smo del BNI-ja verjamemo, da bomo z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem lažje, hitreje in učinkoviteje prišli do novih poslov in da s takšnim delovanjem pridobivamo vsi.

Aktivno delovanje v BNI skupini je, kot bi imeli na tržišču ekipo tržnikov, ki predstavljajo vas in vaš posel, v zameno pa vi njih in njihov posel. Najbolj uspešne so tiste BNI skupine v katerih člani iskreno želijo pomagati drug drugemu in se osebno priporočajo pri ljudeh, s katerimi komunicirajo. So kot ekipa, ki ima en sam cilj – da vsi člani pridobivajo nove stranke za svoje posle.

Bni2

V Sloveniji preko BNI skupin nove stranke pridobiva že skoraj 350 podjetij oziroma podjetnikov, skupine pa trenutno delujejo v Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Mariboru, Kopru in Novi Gorici. V ustanavljanju je več skupin po različnih, tudi manjših krajih Slovenije, prve skupine pa že delujejo na Hrvaškem in v Srbiji.

Naši člani v Sloveniji so v petih letih pridobili že za več kot 19 milijonov evrov poslov znotraj svojih BNI skupin. Samo v zadnjih 12 mesecih za več kot 9 milijonov evrov.

BNI Adria spodbuja 4P podjetništvo Profesionalnost, Pozitivnost, Predanost in Proaktivnost in s svojimi aktivnostmi podpira   povezovanje in sodelovanje na podjetniškem nivoju in s tem krepi lokalno gospodarstvo.

Več informacij in pozitivnih pričevanj naših članov najdete na www.bni-slovenia.com in www.bni.eu.

Mag. Brigita Pirc in mag. Jernej Pirc, National Directors BNI Adria

 

mag. Brigita Pirc in mag. Jernej Pirc,
National Directors BNI Adria

BNI Adria d.o.o.
Verovškova 55, 1000 Ljubljana

email: info@bni-slovenia.com
tel: 0590 34 590
gsm: 040 552 545