BARBARA FORTUNA in KLAVDIJA NOVAK

Podjetje Afenbach smo trenersko podjetje, ki pomaga izboljševati produktivnost podjetij ter ustvarjati visoko motivirane prodajne in vodstvene ekipe v podjetjih.

Kombiniramo dolgoletne poslovne, vodenjske in trenerske izkušnje v gospodarstvu in izobraževanju. Naš tim ima poglobljena in pestra poslovna znanja ter poglobljeno znanje učenja odraslih. Ukvarjamo se s poslovnim coachingom, tako skupinskim kot individualnim, timskim delom, treningi komunikacije, vodenja in prodaje.

Zanima nas predvsem delo  z organizacijami/ podjetji, ki se zavedajo, da smo slovenska podjetja lahko močna le, če si upamo in smo drugačna in ki pri srečevanju z izzivi razumemo pomen  kompetentnih, motiviranih in avtentičnih posameznikov ter moč pozitivne naravnanosti in komunikacije.

Klavdija NovakTrenerka poslovnih veščin in coach, Klavdija Novak, ima skoraj dvajset let izkušenj iz gospodarstva, iz večjih in manjših slovenskih podjetjih, zadnjih deset let na vodstvenih delovnih mestih. Po izobrazbi dipl. pravnica s pravosodnim izpitom se je ves čas izpopolnjevala v ekonomskih znanjih, vodstvenih, komunikacijskih in prodajnih veščinah.

Leta 2009 je končala MBA v Zagrebu, 2013 pa evropski program Adult Educator in Companies. Pri svojem delu je sodelovala v mnogih poslovnih transakcijah, od prodajnih in nabavnih do korporativnih aktivnosti (M&A), zadnja leta pa se je ukvarja s coachingom in treningom vodenjskih, prodajnih in komunikacijskih veščin ter osebnim razvojem. Svoje treninge in coachinge izvaja tudi v angleškem, nemškem in srbsko-hrvaškem jeziku.

Tamara FortunaTrenerka poslovnih veščin in coach, Barbara Fortuna, po izobrazbi profesorica angleščine in slovenščine, ima več kot 20 let izkušenj v poslovnem trenerstvu in vodstvenih izkušenj na področju privatnega šolstva ter izobraževanja odraslih.

Je strokovna predavateljica na področju prodajne in vodenjske komunikacije ter ima številne reference pri vodenju delavnic v podjetjih. Svoje delavnice in coachinge izvaja tudi v angleškem in srbsko-hrvaškem jeziku.

 

 

AFENBACH
Ravna pot 5, 1000 Ljubljana, SI
W: www.afenbach.com
M: +386 41 800 268
T: +386 51 387 178

Barbara Fortuna in Klavdija Novak bosta tudi udeleženki dogodka 500 PODJETNIC v letu 2016.

Več o dogodku in možnosti vaše predstavitve na tej povezavi >>